Asset Publisher Asset Publisher

MAŁE ŚWIERKI JUŻ ROSNĄ!

Nasza przyroda wzbogaciła się o kolejne drzewka, ponieważ w ramach akcji sadziMy rozdaliśmy 4 tysiące sadzonek świerka pospolitego, przeznaczonych do posadzenia m. in. w przydomowych ogródkach.

W piątek 18 września Nadleśnictwo Kolbuszowa, jak wszystkie nadleśnictwa w Polsce, wzięło udział w akcji sadziMy, zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Szacujemy, że do akcji przyłączyło się około 600 osób, w tym miejscowa ludność. Na kolbuszowskim rynku, gdzie prowadziliśmy akcję, odwiedziły nas dzieciaki z pobliskiego przedszkola, które wspólnie z wychowawczynią odebrały od nas sadzonki i posadziły drzewka przy swoim przedszkolu. Bardzo cieszy nas tak duże zaangażowanie w sadzenie drzew, ponieważ są one potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Ponadto są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Dzięki wspólnej akcji teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo na przykład w przydomowym ogródku i cieszyć się swoim „kawałkiem lasu”. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do włączania się w kolejne akcje sadzenia drzew!

 

Tekst: Kinga Mazur

Fot. Ze zbiorów UM w Kolbuszowej


W Rzeszowie o przyszłości lasów (AKTUALIZACJA - REFERATY i FILM )

„Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych” to temat przewodni konferencji naukowej, która odbyła się w piątek 3 lutego w auli Uniwersytet Rzeszowskiego. Zaproszeni prelegenci mówili o wpływie zmian klimatycznych na gospodarowanie w lasach, jak też o wpływu lasów na tych zmian spowolnienie. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

 

 

Tematy prezentowane w trakcie konferencji:

 „Zmiany klimatu, lasy i gospodarka leśna” - dr inż. Jacek Zajączkowski (SGGW w Warszawie)

 „Rola jemioły w kształtowaniu struktury gatunkowej lasów podkarpackich” - dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW, dr inż. Wojciech Kędziora (SGGW w Warszawie).

 „Skumulowany stres klimatyczny a ryzyko zamierania drzewostanów” - prof. dr hab. inż. Jarosław Socha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

 „W trosce o dobrą kondycję podkarpackich lasów” - mgr inż. Jarosław Plata, Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie.

 „Gospodarowanie wodą w lasach – zagadnienie wybrane” -  prof. dr hab. inż. Stanisław Małek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) i Przemysław Musiał (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie).

 

W auli zasiedli m.in. parlamentarzyści z terenu Podkarpacia, samorządowcy różnych szczebli, szefowie służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody.

Słowo powitania wygłosił Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie a otwarcia konferencji dokonał Edward Siarka, wiceminister Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Głos zabrał również Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

FILM z konferencji:

 

Pierwszą część referatową prowadził prof. dr hab. Stanisław Małek, drugą zaś prof. dr hab. Jarosław Socha.

Przed przerwą wprowadzenie do sesji posterowej wygłosił Jan Mazur, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. Oglądający wystawione w holu postery mogli porównać widoki Bieszczadów i Pogórza ze zdjęć lotniczych wykonanych w 1944 roku z obecnymi obrazami terenu z powietrza.

- Dla niektórych zaskakujące było to zestawienie, bo zburzyło ich wyobrażenie o pierwotności bieszczadzkiego lasu – mówi dyrektor Jan Mazur. – Dla nas te zdjęcia mają wielki walor poznawczy, bo pokazują różne formy korzystania z lasów do ostatniej wojny. Doskonale widać zręby zupełne w górach, widać liczne prześwietlenia i rozrzedzone lasy użytkowane pastersko. Zwraca uwagę fakt, że w tamtym czasie nie było w górach drzewostanów nieużytkowanych.  

Sporo tematów poruszono w trakcie dyskusji. Głos zabierali m.in. samorządowcy. Wojciech Bobowski, przewodniczący rady powiatu przemyskiego, odczytał odpowiedź Komisarza UE na petycję samorządów dotyczącą zagrożeń dla lokalnych społeczności płynących z nowych projektów UE dotyczących ochrony przyrody. Uznał ją za wymijającą i wysoce niesatysfakcjonującą.

Głos zabrał też dr hab. Tomasz Dudek, prof. UR z Zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu, mówił o znaczeniu przemysłu drzewnego i meblarskiego w tworzeniu PKB i miejsc pracy. Podkreślił rolę tej gałęzi przemysłu dla mieszkańców Podkarpacia. Jednocześnie wyraził swoją negatywną opinię na temat zapisów Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczących wprowadzenia ochrony ścisłej na 10% powierzchni kraju, co de facto oznaczałoby zamknięcie gospodarki leśnej na ok. 40% pow. lasów państwowych.

Głos zabrał też Bogusław Szweda z Zagłębia Ambitnej Turystyki. Mówił o potrzebie zainteresowania się społeczeństwa problematyką leśną.

- Tylko świadome społeczeństwo może obronić polskie i podkarpackie lasy przez tzw. czynnikiem antropogenicznym, którym są brukselscy urzędnicy, to społeczeństwo powinno decydować, który scenariusz rozwoju lasów powinien być wdrożony. Las powinien być w kręgu zainteresowań młodego pokolenia, aby ludzie ci kiedyś mogli w pełni świadomie decydować o funkcjach, jakie ma spełniać – podkreślał Bogusław Szweda

Z kolei Mirosław Ruszała ze Stowarzyszenia EKOSKOP i prof. Łukasz Łuczaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego postulowali większą ochronę starych drzew w lasach. Były też głosy o przeciwnym brzmieniu. Z kolei dyrektor Mazur wrócił do meritum konferencji wskazując m.in. na problem zasiedlenie starych drzew przez jemiołę i wynikające stąd wyzwania dotyczące trwałości lasu. Natomiast dr Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu stwierdził, że jest tu pole do kompromisu w użytkowaniu zasobów leśnych.

Konferencję podsumował prof. Jarosław Socha, podkreślił istotność problemu zamierania starych drzew i drzewostanów w całej Polsce i wynikające stąd zagrożenie drzewostanów od szkodników wtórnych (kornik ostrozębny na sośnie, choroby grzybowe, jemioła). Jako najbardziej skuteczny sposób przeciwdziałania wskazywał szybką przebudowę struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów stosownie do nowych okoliczności wynikających z uwarunkowań klimatycznych. Podkreślił też rolę retencyjną lasów, w tym kontynuację programów małej retencji realizowanych przez leśników już od lat, co pozwoliłoby złagodzić skutki zmian klimatycznych i dać więcej czasu na działania zapobiegawcze.

 

Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Radio WNET o lasach

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu Pana Michała Gzowskiego i Pana Artura Hampela w  Radiu WNET.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nda25e8nhVA&t=1069s


Leśnicy w Powstaniu Styczniowym

Trwają dni obchodów okrągłej rocznicy powstania styczniowego. Niewielu pewnie wie, że w szeregach oddziałów powstańczych walczyło wielu bohaterów, którzy przed 1863 r. lub po upadku powstania, związani byli z pracą w lasach Podkarpacia.

Nie jesteśmy w stanie ustalić nazwisk wszystkich, więc w dniach obchodów warto przywołać niektóre z nich:

Klemensiewicz Tytus - urodzony 1843 r. w Wieliczce. W wieku młodzieńczym podjął studia leśne, po wybuchu powstania służył jako szeregowy w oddziale gen. Mariana Langiewicza. Walczył we wszystkich bitwach i potyczkach, stoczonych przez ten oddział. Po powstaniu został urzędnikiem kolejowym. Osiadł w Komańczy, gdzie w 1873 roku po odejściu pierwszego zatrudnionego tam naczelnika miejscowej stacji kolejowej Karola Turka, objął po nim stanowisko naczelnika stacji „KOMAŃCZA”. Zmarł w 1909 r., pochowany w Wieliczce. Jego syn Zygmunt Klemensiewicz urodzony 1874 r. w Komańczy był znanym i szanowanym lekarzem, aktywnym działaczem społecznym i organizacji służb zdrowia oraz wybitnym politykiem i parlamentarzystą z Krakowa.                                                                               Fusek Michał – urodzony w Twierdzy k/Mościsk 1843 r., praktykant gospodarstwa lasowego, służył jako szeregowy, pod Lelewelem i walczył pod Panasówką, gdzie ciężko ranny utracił prawą rękę. Po powstaniu pracował w zarządzie lasów.

Korasiewicz Marcin – urodzony w 1823 r. Po powstaniu wraz z synem Leonem (również powstańcem) uciekł przed represjami carskimi do Galicji. Tam dostał posadę nadleśniczego w Majdanie Sieniawskim w dobrach Czartoryskich. Zmarł w 1880 r.

Korasiewicz Leon – urodzony w 1846 r. Syn powstańca. Walczył razem z ojcem Marcinem. Po powstaniu obaj uciekli przed caratem do Galicji. Tam był leśniczym w Tarnawce i członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Zmarł w 1920 r.

Ligman Jan - urodzony w Łowiczu 1840 r. praktykant gospodarstwa lasowego, służył od 23 stycznia 1863 r. pod Jeziorańskim i Langiewiczem. Był dwa razy ranny, z tego raz ciężko w głowę. Po powstaniu wyjechał do Paryża, ukończył w Nancy szkołę „leśniczą” i w 1873 r. przybył do Galicji dla objęcia zarządu lasów Władysława ks. Czartoryskiego.

Niewola-Niewolkiewicz Ferdynand – urodzony w 1814 r., powstaniec styczniowy. Zarządca lasowy w Rudniku nad Sanem. Zmarł w 1901 r. i został pochowany na cmentarzu w Rudniku.

Albinowski Włodzimierz – pochodził z Rzeszowa. Służył w oddziale Horodyńskiego. Pod Radziwiłłowem otrzymał postrzał w nogę. Po wyleczeniu się z rany, uwięziony przez władze austriackie. Po powstaniu był leśniczym w lasach rządowych.

Czerwiński Ludwik z Albigowej, służył jako szeregowy w oddziale Czechowskiego. Po powstaniu był leśniczym.

Król Jan – lat 45, wyruszył do powstania z Markuszowej k. Strzyżowa, z zawodu leśniczy. W maju 1864 r. był sądzony rzekomo za zakłócanie „spokoju publicznego” przez sąd wojenny w Rzeszowie. Został skazany na 2 miesiące więzienia, co było dowodem jego udziału w powstaniu.

Heldt (Helt) Ferdynand - ur. r. 1843 w Sanoku, przeszedł z wojska austriackiego do oddziału Komorowskiego. Osiem razy ciężko ranny, został odbity moskalom przez powstańców. Dekretem Rządu Narodowego mianowany za waleczność porucznikiem. Po powstaniu pracował w lasach rządowych jako leśniczy. Zmarł w 1927 r. w wieku prawie 85 lat. Jako weteran powstania został z honorami pochowany (z udziałem leśników) w Starzawie k. Ustrzyk Dolnych (obecnie Ukraina). Do wybuchu II wojny światowej pieczę nad jego grobem sprawowali leśnicy z Państwowego Nadleśnictwa Starzawa.

Chmielewski Ferdynand – urodzony 1837 r. w Jasienicy Rosielnej. W powstaniu służył jako sierżant żandarmerii w oddziałach J. Czarneckiego i płk. J. Miniewskiego. Walczył w lasach olkuskich, pod Krzykawką i Chechłami. Po powstaniu był leśnikiem w lasach dóbr Jasienica-Jabłonica, stanowiących własność Wysockich z Jasienicy. Osiadł w Komborni. Zmarł 23 listopada 1904 r. i pochowany został na cmentarzu w Komborni.

Cebula Tomasz – strażnik lasowy w Ordynacji Potockich. Walczył pod generałami Jeziorańskim i Langiewiczem m. in. na Kobylej Górze pod Tarnogórą. Pochowany na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.

Kurz Teodor – urodzony 1839 r. w Niegłowicach k. Jasła. W powstaniu służył w oddziale płk. Dionizego Czachowskiego jako podoficer. Walczył pod Rybnicą i Jurkowicami. Ranny w prawą nogę. Po powstaniu leśniczy w Morochowie k. Zagórza. Zmarł w 1913 r., pochowany na cmentarzu w Grabownicy Starzeńskiej.

Majkrzakowski Jakub – z Kamienicy k. Brzostka, lat 53. Był leśniczym. Służył w oddziale mjr. Edwarda Dunajewskiego. Brał udział w bitwie pod Gacami 20 czerwca 1863 r. Aresztowany przez władze austriackie. 

Myszkowski Jastrzębiec Stanisław - z Szebni k. Jasła, służył w oddziale Dionizego Czachowskiego,  po powstaniu spędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku rodzinnym. Po 1869 roku pracował jako leśnik.

Rychlicki Roman herbu Sas, pochodził z Nowego Żmigrodu, właściciel ziemski. W powstaniu walczył w oddziale gen. M. Langiewicza. Po powrocie został wcielony do armii austriackiej i służył w Wiedniu. Po zwolnieniu był leśniczym w Volovcu na Słowacji, a później pracował jako mistrz w tartakach spółki francuskiej w Krempnej. Był też artystą, twórcą wielu ikonostasów na Podkarpaciu. Zmarł w wieku 84 lat w Żmigrodzie.

Stetkiewicz Wincenty – pochodził z Cergowej, gdzie jego ojciec był leśniczym. Był uczniem IV klasy gimnazjum w Rzeszowie i 17 marca 1863 r. opuścił szkołę i poszedł do powstania. Po powrocie pracował jako leśniczy. Jego syn Władysław był też leśniczym w lasach dóbr biskupich w Jaśliskach.

Należy o nich pamiętać nie tylko z okazji rocznicy powstania, a ich groby warto objąć coroczną akcją leśników „Pamiętamy”.

                                                                                                         

     Gloria Victis !

 


„Co uczniowie wiedzą o ochronie przyrody?”

Mówi się, że lasy to płuca Ziemi. O tym wiedzą już również uczniowie, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Za nami siedemnasta edycja naszego corocznego konkursu wiedzy o ochronie przyrody na terenie powiatu kolbuszowskiego, współorganizowanego przez Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. W tym roku konkurs odbył się stacjonarnie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w dn. 2 grudnia, gdzie uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych musieli rozwiązać test wiedzy na temat ochrony przyrody głównie na terenie powiatu, jak i nadleśnictwa.

Do konkursu zgłosiło się 25 uczniów, w tym 11 osób ze szkół ponadpodstawowych oraz 14 ze szkół podstawowych. Zadaniem wszystkich było odpowiedzenie na 50 pytań zamkniętych.  Główna Komisja Konkursowa (GKK), w skład której weszli pracownicy Starostwa Powiatowego wydziału Ochrony Środowiska oraz wydziału Promocji i Kultury, a także pracownik Nadleśnictwa Kolbuszowa, dokonali oceny prawidłowości testu i o wynikach musiała zadecydować dogrywka. Było to jedno pytanie otwarte na temat czynnej ochrony przyrody prowadzonej w Lasach Państwowych.

 

NAGRODY w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Michał Bieleń– SP Dzikowiec

II miejsce – Zuzanna Kata – SP Cholewiana Góra

III miejsce – Wiktoria Wojnar – SP Dzikowiec

IV miejsce – Agata Rzeszutek – SP Raniżów

V miejsce – Julia Żyła – SP Raniżów.

 

NAGRODY w kategorii szkół średnich:

I miejsce – Ewelina Sitarz – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

II miejsce – Maria Błażej - LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

III miejsce – Agata Snopek – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

 

Najlepszym, drużynowym wynikiem mogli pochwalić się uczniowie z Zespołu Szkół w Dzikowcu oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w konkursie i już teraz zachęcamy do udziału za rok!

 

Tekst: Kinga Mazur


„Jak pomóc naszym skrzydlatym przyjaciołom?”

Spotykając się w rodzinnym gronie w okresie zimowym, często snujemy opowieści w stylu „kiedyś to były zimy…”. Może faktycznie teraz zimą nie ma kilkunastostopniowych mrozów i śniegu jakby mniej, ale i tak niezmiennie zauważamy w przyrodzie zjawisko przygotowywania się zwierząt do tego cięższego dla nich okresu. Część ptaków odleciała, część została, a jeszcze inne przyleciały do nas z północy.

Te ptaki, które wędrują na południe, do tzw. ciepłych krajów wrócą do nas dopiero wiosną, ale te które zostają u nas, muszą sobie radzić w warunkach braku pożywienia. Często chcąc pomóc naszym skrzydlatym przyjaciołom, a przy okazji trochę ich popodglądać, decydujemy się na zimowe dokarmianie.

Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach, tak żeby nie tylko ptaki cieszyły nasze oko, ale i żeby wykładane przez nas pożywienie cieszyło ich głodne brzuchy. Przede wszystkim należy dawać ptakom to, co występuje w naturze, na przykład ziarna zbóż i słonecznika, wyłuskane orzechy, za którymi ptaki wprost przepadają, a będące świetnym źródłem tłuszczu, podobnie jak surowa, niesolona słonina. To bardzo ważne, żeby ptakom dawać nieprzetworzone pożywienie.

Ważny w dokarmianiu jest też termin - ptakom pomagamy dopiero wtedy, gdy same nie mogą sobie poradzić i znaleźć naturalnego źródła pożywienia, gdy pojawi się pokrywa śnieżna. Pamiętajmy, że kiedy już się zdecydowaliśmy na dokarmianie, musimy robić to regularnie. Przecież nikt z nas nie chciałby z dnia na dzień, bez uprzedzenia, zostać bez źródła pożywienia. No i po trzecie, karmniki należy regularnie czyścić z resztek pożywienia i odchodów

Warto na przyszłość pomyśleć o tym, aby wiosną, sadząc krzewy w naszym przydomowym ogrodzie wsadzić kilka owocodajnych krzewów, na przykład kaliny, lub jarzębinę. Takie krzewy mają piękne, kolorowe owoce, a dodatkowo stanowią świetne, naturalne źródło pożywienia dla ptaków. jeśli będziemy regularnie karmić ptaki w tym ciężkim dla nich okresie, odwdzięczą się nam swoją obecnością i wesołym gwarem w karmniku, aż do nadejścia wiosny…

 

Tekst: Kinga Mazur

Zdjęcia: Stefan Lewandowski


O LASOWIAKACH W TVP

Zakończono zdjęcia do programu telewizyjnego o Lasowiakach, czyli mieszkańcach Puszczy Sandomierskiej. Półgodzinna opowieść zatytułowana „Las uociec nas” realizowana jest przez TVP Rzeszów we współpracy z Lasami Państwowymi.

Lasowiacy to grupa etnograficzna zamieszkująca od średniowiecza obszar w widłach Wisły i Sanu nad… Nilem, malutką rzeczką, przepływającą przez Płaskowyż Kolbuszowski i uchodzącą do Łęgu na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zgromadzona tu skansenowska ekspozycja prezentuje właśnie kulturę ludową Lasowiaków, którzy, jak żadna inna grupa w Polsce, zawsze mocno związani byli z lasem, od lasu nawet wzięła swą nazwę.

- Pokazujemy, czym zajmowali się Lasowiacy, jak wyglądały ich zagrody, dziś najlepiej zachowane w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ale odwiedzamy także inne miejsca w Puszczy Sandomierskiej, opowiadamy o zapomnianych już dziś leśnych zawodach, odwiedzamy także potomków Lasowiaków, którzy mieszkają tu do dziś i kultywują tradycje przodków – ujawniania Jacek Szarek, realizator programu z ramienia TVP Rzeszów. – W ciągu tych kilku dni zdjęciowych bardzo cenna była dla nas współpraca z Lasami Państwowymi.

Gospodarka w Puszczy Sandomierskiej od zawsze była oparta na bogactwach leśnych a związana z lasami kultura nie zanikła do dziś. Wśród Lasowiaków funkcjonuje wciąż stare powiedzenie: Las uociec nas /a my dzieci jigo/ jidziewa do nigo, świadczące o ich stosunku do puszczy.  Wiele zwyczajów i obrzędów nawiązywało do leśnych tradycji, jak choćby zwyczaj „zapraszania” wilka na wieczerzę wigilijną.

W zdjęciach jako statyści – rekonstruktorzy brali udział m.in. pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa, Zakładu Usług Leśnych i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. W ostatnim dniu zdjęciowym o Lasowiakach opowiadali pracownicy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zaś w inscenizacjach poszczególnych motywów uczestniczyli członkowie Grupy Folklorystycznej Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” , działający od 10 lat przy Miejskim Domu Kultury.

Audycja zostanie wyemitowana w TVP Rzeszów pod koniec listopada. Dokładną datę podamy osobno.

Zobacz migawki filmowe z planu zdjęciowego:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=iWQSA1jCHCw

https://www.youtube.com/watch?v=ZegKoxaVNx4

 

 

                      Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


ŚWIAT OWADÓW W ZASIĘGU RĘKI

Różnorodność owadziego świata zwierząt uchwycił w swoim obiektywie fotograf przyrody Zbigniew Kożuchowski. Motyle, chrząszcze w różnych stadiach rozwojowych wkrótce będzie można poznać z bliska.

Już w najbliższą środę 9 listopada o godz. 17:00 w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej 17 odbędzie się otwarcie wystawy pn. „Różnorodność świata zwierząt Płaskowyżu Kolbuszowskiego w obiektywnie Zbigniewa Kożuchowskiego”.

Zapraszamy serdecznie na wernisaż. W programie również prelekcja dr inż. Tomasza Olbrychta, który zdradzi ciekawostki z życia owadów.

 

Tekst: Kinga Mazur

Plakat: Biblioteka w Kolbuszowej


„Rowerem, spacerem i biegiem”

Za nami siódma edycja Zielonego Punktu Kontrolnego. W minioną niedzielę 18 września br., na terenie ścieżki dydaktycznej „Białkówka” odbyła się kolejna edycja imprezy na orientację w ramach Zielonego Punktu Kontrolnego.

Pomimo niepewnej pogody w minioną niedzielę lasy w okolicy Nowej Wsi odwiedziło całkiem sporo osób, które jak co roku z mapą wyruszyły w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Każdy uczestnik imprezy wybrał trasę, w której będzie chciał wystartować. W tym roku można było pospacerować rodzinnie, zmierzyć się z innymi biegaczami w trasie sportowej, lub wyruszyć w leśne ostępy rowerem. Dodatkowym utrudnieniem dla sportowców był limit czasowy, w którym trzeba było się zmieścić.

Spośród osiemnastu zawodników trasy sportowej trzecie miejsce zajął Tadeusz Podraza, któremu udało się odwiedzić 25 punktów kontrolnych. Drugie miejsce wywalczył Marcin Siwek z wynikiem 26 punktów. Bezkonkurencyjny okazał się Michał Kruk, który dobiegł do 33 punktów, a warto zaznaczyć, że wszystkich słupków było 34. W kategorii rowerowej zdecydował czas, ponieważ wszyscy, którzy stanęli na podium zdobyli 8 punktów, na 10 możliwych. To naprawdę świetny wynik. Najszybszym kolarzem okazał się Wojciech Muszyński. Drugie miejsce na podium zajął Zbigniew Kruk, a trzecie Mariusz Brodziuk. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim bez wyjątku dziękujemy za udział i wspólną zabawę.

Szczególne podziękowania należą się współorganizatorom wydarzenia InO. Maniak oraz Kolbuszowskiemu Klubowi TIKI-TAKA. To dzięki ich zaangażowaniu możemy co roku organizować nasze wspólne zawody.  Do zobaczenia za rok!

 

                                          Tekst: Kinga Mazur

                                          Zdjęcia: Dariusz Tabisz


„W intencji udanych plonów”

„Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli…” – tak o święcie przypadającym na ósmy dzień września pisał Józef Skura. To właśnie w tym dniu przypada Matki Boskiej Siewnej.

Początkiem września co roku w szkółce leśnej w Świerczowie rozbrzmiewa modlitwa o dobre plony, udany wysiew nasion drzew i pomyślność dla osób związanych z lasem. Już po raz dwudziesty czwarty leśnicy wraz z rodzinami, sympatykami leśnictwa i miłośnikami przyrody spotkali się podczas wspólnej mszy św., którą poprowadzili duchowni z sąsiednich parafii. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele miejscowych władz, a także okoliczni mieszkańcy.

To nasza coroczna tradycja, którą zapoczątkowało przekazanie dla nadleśnictwa obrazu Matki Bożej Leśnej. Stąd zrodził się pomysł wybudowania drewnianej kapliczki, która będzie miejscem corocznych spotkań podczas polowej mszy św.. Tradycja trwa po dziś dzień.

 

 

 

                                          Opracowała:

                                          Kinga Mazur


An error occurred while processing the template.
Error on line 245, column 29 in 10097#20183917#27914661
file.extension is undefined.
It cannot be assigned to fExtension
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <#if showcreatedate?? && showcreatedate.data == "true"> 
29    <#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
30  </#if> 
31  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
32 
33  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
34  <#assign printGroupId = "" /> 
35  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
36    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
37  </#if> 
38  <div class="social-media"> 
39    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
40      <input type="image" alt="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"         onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"/> 
41    </div> 
42  </div> 
43 
44  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
45  <#assign galleryImages = [] /> 
46  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
47  <#assign imageDesc = ""/> 
48 
49  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
50  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
51    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
52    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
53      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
54      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
55      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
56        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
57 
58        <#if image??> 
59          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
60          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
61        </#if> 
62 
63        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
64        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
65      </#if> 
66    <#elseif url?contains("/documents/")> 
67      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
68      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
69      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
70      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
71      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
72 
73 
74      <#if urlParts?size gt 5> 
75        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
76        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
77        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
78      <#else> 
79        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
80        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
81      </#if> 
82 
83      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
84      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
85    </#if> 
86  <#-- Zdjęcie główne --> 
87  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
88    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
89    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
90  </#if> 
91 
92  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
93  <#if additionalphoto?? > 
94    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
95      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
96        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
97        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
98      </#if> 
99    </#list> 
100  </#if> 
101 
102  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
103  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
104    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
105    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
106      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
107      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
108 
109      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
110        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
111      </#if> 
112    <#elseif url?contains("/documents/")> 
113      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
114      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
115      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
116      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
117 
118      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
119        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
120      </#if> 
121    </#if> 
122 
123    <#if image??> 
124      <#assign folderId = image.folderId /> 
125      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
126      <#if folderImages??> 
127        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
128          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
129            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
130            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
131              <#assign folderImageDescription = "" /> 
132            </#if> 
133 
134            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
135              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId + "&width=250", 
136              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
137              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
138            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
139          </#if> 
140        </#list> 
141      </#if> 
142    </#if> 
143  </#if> 
144 
145  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
146  <#if galleryImages?size gt 1> 
147    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
148      <#list galleryImages as galleryImage> 
149        <a href="${galleryImage.url + "&width=560"}" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
150          <img src="${galleryImage.thumbUrl}" width="125" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
151          ${galleryImage.desc} 
152        </a> 
153      </#list> 
154    </div> 
155  <#elseif galleryImages?size == 1> 
156    <div class="single-image-gallery"> 
157      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
158        <#list galleryImages as galleryImage> 
159          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
160            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
161            <#if galleryImage.desc?has_content> 
162              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
163            </#if> 
164          </a> 
165        </#list> 
166      </div> 
167    </div> 
168  </#if> 
169 
170  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
171  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
172    <p class="description">${abstract.data}</p> 
173  <#else> 
174    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
175  </#if> 
176 
177  <div class="content">${content.data}</div> 
178 
179  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
180  <#assign hasAttachments = false /> 
181  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
182    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
183      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
184        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
185      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
186        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
187      <#else> 
188        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
189      </#if> 
190      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
191        <#assign hasAttachments = true /> 
192      </#if> 
193    </#list> 
194  </#if> 
195  <#if hasAttachments> 
196    <div class="attachments"> 
197      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
198      <ul class="attachment-list"> 
199        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
200          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
201            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
202          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
203            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
204          <#else> 
205            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
206          </#if> 
207 
208          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
209            <#assign url = fileItem.data /> 
210            <#if url?contains("/documents/")> 
211              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
212              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
213              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
214              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
215              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
216              <#if urlParts?size gt 5> 
217                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
218                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
219                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
220                </#if> 
221              <#else> 
222                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
223                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
224                </#if> 
225              </#if> 
226              <#if file?? && file.icon??> 
227                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
228              </#if>            </#if> 
229            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
230              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
231              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
232              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
233              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
234                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
235              </#if> 
236              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
237            </#if> 
238            <#if fileItem.wcagdescription?? && fileItem.wcagdescription.data?has_content> 
239              <#assign fileItemWCAGDesc = fileItem.wcagdescription.data /> 
240            <#else> 
241              <#assign fileItemWCAGDesc = "" /> 
242            </#if> 
243            <#if file?? > 
244              <#assign 
245              fExtension = file.extension 
246              textFormatter = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.TextFormatter"] 
247              sizeFormatted = textFormatter.formatStorageSize(file.size, locale) 
248              /> 
249            </#if> 
250 
251            <li> 
252              <a href="${fileItem.data}" target="_blank" <#if fileItemWCAGDesc?? && fileItemWCAGDesc?has_content>title="${htmlUtil.escapeAttribute(fileItemWCAGDesc)}"</#if>><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
253              <a href="${fileItem.data}" target="_blank" <#if fileItemWCAGDesc?? && fileItemWCAGDesc?has_content>title="${htmlUtil.escapeAttribute(fileItemWCAGDesc)}"</#if>>${fileItemName} (${stringUtil.upperCase(fExtension)}, ${sizeFormatted})</a> 
254            </li> 
255          </#if> 
256        </#list> 
257      </ul> 
258    </div> 
259  </#if> 
260</div> 

DRWALE RYWALIZOWALI W GŁOGOWIE

Za każdym razem zawody drwali budzą dużo emocji dla kibiców, a zawodnicy muszą zachować opanowanie i spokój. To wszystko dlatego, że praca pilarza jest bardzo efektowna, ale należy też do jednej z bardziej niebezpiecznych na świecie. Wymaga ogromnego wysiłku fizycznego, a także nieustannego kalkulowania ryzyka. Dlatego tak ważne jest, aby podczas pracy drwala przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu przypomnienia pilarzom jak ważne jest bezpieczeństwo przy wykonywaniu ich codziennych czynności w lesie, 26 sierpnia 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Głogów (Leśnictwo Kłapówka), odbyły się XVI Regionalne Zawody Drwali, które miały wyłonić najlepszego drwala na Podkarpaciu.

W zawodach wzięło udział 24 pilarzy wybranych z nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zawodnicy zmagali się w pięciu konkurencjach: ścinka drzewa, okrzesywanie drzewa, przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód, dokładność przerzynki. Konkurencje odpowiadają zadaniom, z którymi pilarze stykają się każdego dnia podczas pracy w lesie.
W ocenie konkurencji liczy się czas wykonania zadania, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i dokładność, ponieważ to za błędy techniczne odejmowane są punkty. Jak co roku zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom.

Na podstawie sumy punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniono najlepszych. Czternastu pilarzy uzyskało ponad 1000 punktów, co świadczy o bardzo wysokim poziomie zawodów i wysokich umiejętnościach zawodników. Największą liczbę – 1292 punkty uzyskał Damian Tomański reprezentujący Nadleśnictwo Strzyżów. Na drugim miejscu podium stanął zawodnik z Baligrodu – Grzegorz Gros, któremu do pierwszego miejsca brakło zaledwie 9 punktów. Trzecie miejsce wywalczył Andrzej Kraus z Komańczy z łączną liczbą 1268 punktów.

Zawodnicy zostali również nagrodzeni w poszczególnych konkurencjach:

- ścinka drzewa: Grzegorz Gros – 588 pkt.
- okrzesywanie drzewa: Tomasz Bilski – 226 pkt.
- zmiana łańcucha pilarki: Tomasz Bilski – 116 pkt.
- złożona przerzynka kłód: Tomasz Bilski – 180 pkt., z najlepszym czasem
- dokładność przerzynki: Stanisław Olejko – 279 pkt.

Warsztaty nie odbyłyby się, gdyby nie liczni sponsorzy, wśród których są tacy, który od lat wspierają zawody fundując nagrody, w tym przede wszystkim takie firmy jak Husqvarna oraz Stihl. Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia są również stoiska tych firm, na których prezentują najnowsze urządzenia do użytku w lesie, ale również w przydomowych ogródkach, więc każdy znajdzie coś, co może go zainteresować.
W tym roku dodatkowo dużym zaangażowaniem w wsparciem wykazała się Firma Cellfast. Pozostali sponsorzy również w znaczący sposób wsparli organizatorów i to również dzięki takim firmom jak Makita, Elektrotec Kolbuszowa, Zakład Drzewny P-H-U - Piotr Czapka, Zakład Produkcji Drzewnej „KORA” – Piotr Selwa, Zakład Usług Leśnych – Robert Piętowski, Zakład Obsługi Leśnictwa w Tarnobrzegu, Mrówka z Kolbuszowej, F.U.H.P. Leszek Kochanowicz, Krzysztof Uszkowski, Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu oraz Donum Corde Centrum Rehabilitacji Domy Opieki Medycznej Seniora z Głogowa Małopolskiego wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim pilarzom, którzy podjęli trud wzięcia udziału w zawodach i zachęcamy do dalszego podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych w pracy drwala.

 

                           Tekst: Kinga Mazur

                            Zdjęcia: Piotr Łabno


Konkurs „Drewno jest z lasu”

Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Materiał, z którego zostały wykonane najcenniejsze polskie zabytki i obiekty kultu. Tworzywo dla artystów i rzemieślników. Lasy Państwowe ogłaszają konkurs, który zwraca uwagę na leśne pochodzenie drewna.

Ołtarz Witta Stwosza, małopolskie kościoły UNESCO czy częstochowska ikona Matki Bożej – to najcenniejsze zabytki polskiej kultury i fundament narodowego dziedzictwa. Wszystkie powstały z udziałem drewna. Takich przykładów cennej architektury i dzieł sztuki wykonanych z drewna mamy w Polsce wyjątkowo dużo. Ale drewno jest też surowcem wykorzystywanym w budowie całkowicie współczesnych obiektów. Projekty, które przy okazji konserwacji tego typu obiektów lub powstawania nowych konstrukcji będą promowały drewno mają szansę na wsparcie Lasów Państwowych.

Konkurs „Drewno jest z lasu” ma na celu promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcę tego surowca. Nośnikiem gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej będą obiekty architektury drewnianej.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządy i ich jednostki organizacyjne. Adresatem przedsięwzięcia są też parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski.

Podmioty chętne, by wziąć udział w konkursie powinny przygotować i złożyć projekt, który oceni komisja konkursowa. Gdy projekt zyska akceptację, wnioskodawca podpisze umowę z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, a po wywiązaniu się z zadeklarowanego zadania, uzyska dofinansowanie.

Wnioski w konkursie można przesyłać na adres: konkurs.drewno@cilp.lasy.gov.pl do końca sierpnia, a realizację zadań, które zostaną objęte umową z CILP należy zakończyć do listopada br. Jako projekt zadania konkursowego należy rozumieć oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa odbywający się przy okazji prac konserwatorskich czy wykonywania inwestycji, nie zaś sam techniczny projekt inwestycji.

„Drewno jest z lasu” to trzeci w tym roku program konkursowy Lasów Państwowych. Równolegle trwają konkursy grantowe dedykowane kołom gospodyń wiejskich i klubom sportowym.

 

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie - docx

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie - pdf

Regulamin konkursu

Wzór umowy


Leśna niedziela na świeżym powietrzu

Koło fortuny, poznawanie tajników pracy leśnika, pokazy psów myśliwskich i wiele innych atrakcji czekało na tych, którzy w niedzielne popołudnie zdecydowali się odwiedzić Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W ostatnią niedzielę 17 lipca można powiedzieć, że kolbuszowski skansen „pękał w szwach”, a to wszystko za sprawą atrakcji, jakie były przygotowane na ten dzień. Działo się niemało, również w nowo otwartej osadzie leśnej, gdzie można było oczywiście zwiedzać budynki zabytkowej leśniczówki, wyłuszczarni nasion, suszarni runa leśnego jak również stajni.
Oprócz zwiedzania z przewodnikiem, na rzeszę około trzech tysięcy turystów czekały leśne stoiska, na których biorąc udział w konkursach i zabawach organizowanych specjalnie z tej okazji, mogli dowiedzieć się tajników na temat pracy leśnika i ciekawostek o lesie. Wraz z leśnikami atrakcje przygotowali myśliwi, którzy zorganizowali pokazy kynologiczne, łucznicze oraz pokaz wabienia zwierzyny leśnej. Sporą grupę odbiorców zebrał wokół siebie również pokaz sygnałów myśliwskich i prelekcja na temat behawioryzmu psów.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko produktów „Dobre z lasu”, które oferowało degustację dziczyzny, jak również przysmaków z owoców leśnych w postaci konfitur, dżemów, czy cieszącą się ogromnym zainteresowaniem, ze względu na wysoką temperaturę powietrza – lemoniadę. Nikt nie wyszedł w tym dniu ze skansenu głodny, a pomimo zmęczenia po pokonaniu sporej trasy skansenowskich ścieżek, na twarzach odwiedzających malowała się radość z dobrze spędzonego czasu na świeżym powietrzu.

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Mazur

 


LEŚNA ATRAKCJA W KOLBUSZOWSKIM SKANSENIE

Przy pomocy piły ręcznej „moja-twoja” we wtorek 12 lipca w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otwarto sektor leśny. Składa się na niego leśniczówka, suszarnia runa leśnego, wyłuszczarnia nasion, schron zrębowy i budynki gospodarcze. Jest też stary trak jednopiłowy, uruchomiony w trakcie uroczystości.

To pierwsza w skali kraju spójna skansenowska ekspozycja prezentująca leśne budownictwo z terenu historycznej Puszczy Sandomierskiej, zamieszkiwanej przez Lasowiaków.

Wśród gości byli m.in. Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP i Radosław Wiatr, wicewojewoda podkarpacki, Bartosz Podubny, konserwator zabytków, miejscowi samorządowcy, strażacy, policjanci. Stawiło się też liczne grono leśników z Arturem Królickim, zastępcą dyrektora RDLP w Krośnie na czele. Byli też emerytowani nadleśniczowie Kazimierz Kriger z Kolbuszowej i Tadeusz Pytko z Leżajska, którzy mocno angażowali się w całe przedsięwzięcie. 

- Bardzo dobrze się stało, że kilkunastoletnie zabiegi muzealników, przy udziale naszych nadleśnictw, zaowocowały unikalną w skali kraju ekspozycją – zaznaczył dyrektor Królicki. – Mamy dzięki temu sposobność do prezentacji i zachowania czegoś, co w oczywisty sposób minęło, bo leśnictwo współczesne wciąż ewoluuje, a eksponaty zebrane w tych obiektach pozwolą zwiedzającym wejść w klimat poprzedniej epoki  .   

Obiekty leśne stanowiące zespół skansenowski gromadzono tu od ponad 10 lat. Najcenniejszym z nich jest XIX-wieczna leśniczówka z Zerwanki. Jedno z pomieszczeń zajmuje kancelaria – miejsce pracy leśniczego i adiunkta. W skansenie odtworzona według przebudowy z roku 1900. Tak się złożyło, że wśród gości był też Wacław Sobek, który jako syn leśniczego swoje dzieciństwo spędził w tej leśniczówce. Podarował do ekspozycji oryginalną czapkę służbową swego ojca i opowiada o niuansach życia w leśnym domu.

Rewelacją na skalę kraju jest z kolei wyłuszczarnia z Dąbrówek, o niezwykle oryginalnej architekturze. Pochodzi z zespołu budynków dawnej Dyrekcji Lasów Ordynacji Potockich. Została postawiona dla potrzeb suszenia szyszek i wyłuszczania nasion, a służyła tym celom do połowy XX w. Leśne pochodzenie mają też stajnia z Przecławia i stodoła z Leżajska. Niezwykłym dziś obiektem jest suszarnia runa leśnego z Pateraków. Budynek powstał w połowie lat 30. XX w. i wchodził w skład zabudowań leśnych rewiru Pateraki (teren Nadleśnictwa Mielec). Ekspozycję obiektów uzupełniają niewielki spichlerzyk z Zerwanki, służący drwalom, przenośny schron zrębowy z Wilczej Woli, jak również usytuowany u wejścia na teren sektora niewielki trak z Brzózy Stadnickiej napędzany silnikiem spalinowym, specjalnie na czas uroczystości uruchomionym.

W niedzielę 17 lipca planowany jest dzień otwarty tej ekspozycji z udziałem stoisk leśnych.

 

                                         Tekst: Edward Marszałek

      rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


HISTORIA LEŚNICTWA W JEDNYM MIEJSCU

Leśne historie ujrzą światło dzienne, ponieważ już wkrótce otwarcie zespołu zabytkowych budynków dawnych osad leśnych w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Już w niedzielę 17.07.2022 r. Nadleśnictwo Kolbuszowa wraz z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie zapraszają na zwiedzanie nowo powstałej osady leśnej w kolbuszowskim skansenie. Będzie okazja zobaczyć jak wyglądała podkarpacka leśniczówka z lat 30. XX w., a także jakie narzędzia były wtedy używane podczas pracy w lesie.

Co jeszcze znalazło swoje miejsce w osadzie leśnej? – odpowiedź już w niedzielę w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej. Oprócz dużej dawki historii będą gry i zabawy z leśnikami, degustacja dań z lasu, prezentacje ras psów myśliwskich i wiele innych atrakcji. Szczegóły wydarzenia w załączonym plakacie.

 

 

                    Tekst: Kinga Mazur

                     Plakat: MKL w Kolbuszowej


USŁUGI LEŚNE - PROBLEMY I WYZWANIA?

Leśnictwo to bardzo specyficzny dział gospodarki, wymagający od ludzi pracujących w lesie wielu poświęceń i wyrzeczeń. Dotyczy to zarówno pracowników Lasów Państwowych, ale również, a może przede wszystkim pracowników zakładów, które świadczą w lesie usługi, dbając o nasze wspólne dobro, jakim są lasy.

Czy praca w lesie jest łatwa, przyjemna i polega na przechadzaniu się i słuchaniu śpiewu ptaków w cieniu drzew? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Praca w lesie jest trudnym, niebezpiecznym zajęciem, odbywającym się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych – podczas mrozów i upałów, w suszę i deszczowe dni, a wszystko przy akompaniamencie bzyczących komarów. Jest to na pewno jeden z tych czynników, który wpłynął na coraz mniejszą liczbę osób chętnych do pracy w lesie. Ten właśnie problem został poruszony w dniach 22-23 czerwca w Klimkówce, gdzie odbyła się konferencja pn. „Usługi leśne – problemy i wyzwania”. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele Lasów Państwowych, jak i Zakładów Usług Leśnych. Celem konferencji było przybliżenie problemów związanych ze zlecaniem i wykonywaniem usług leśnych, konkurencyjności wobec innych branż przemysłu, a także szukanie kierunku rozwiązań.

Prelegenci poruszyli bardzo różnorodne aspekty w tym aktualną sytuację oraz perspektywy na przyszłość w Zakładach Usług Leśnych, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udzielanie zamówień na usługi w świetle prawa zamówień publicznych. Część prelegentów podzieliło się swoimi doświadczeniami w zakresie wykonawstwa usług leśnych w tym możliwością mechanizacji prac, a także zawierania umów wieloletnich, jak również wyzwań w prowadzeniu gospodarki leśnej w pobliżu aglomeracji miejskich, pod presją społeczeństwa, czy w trudnych, górskich warunkach. Dzień pierwszy zakończył się ciekawą dyskusją i podsumowaniem wystąpień, z której powołana komisja opracuje wnioski i spostrzeżenia do wykorzystania podczas bieżącej działalności.

W czwartkowy poranek uczestnicy konferencji wyruszyli na objazd terenowy po Nadleśnictwie Dukla, które charakteryzuje się zróżnicowanym terenem, dużą liczbą obiektów chronionych oraz turystycznych. Dodatkową atrakcją było podziwianie widoków Dukielszczyzny z imponującej, drewnianej wieży widokowej, znajdującej się na szczycie Góry Cergowej.

 

                                  Tekst i zdjęcia: Kinga Mazur


MŁODZI ARTYŚCI NAGRODZENI!

W piątek (10 czerwca), w Szkółce leśnej w Świerczowie nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom dziewiętnastego konkursu plastycznego, którego tegoroczną tematyką były „Leśne zakamarki”.

Organizatorami konkursu było jak co roku Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, którzy współpracują już od dziewiętnastu lat, aby zwiększać świadomość ekologiczną, a także popularyzować wiedzę na temat zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wykorzystania drewna, jako surowca o wielu zastosowaniach. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI, których zadaniem było wykonanie prac jedną z czterech technik, tj. rysunek, malarstwo, grafika oraz kolaż. W sumie do konkursu zgłoszonych zostało 207 prac z 37 szkół podstawowych. Główna Komisja Konkursowa miała zatem spore wyzwanie w wybraniu tych najlepszych.  

 

Oto lista nagrodzonych osób: 

Grand – Prix

- najbardziej wyróżniające się prace

 1. Filip Barnaś, PSP w Krzątce
 1. Maya Kostuj, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Sylwia Drżał, SP w Lipnicy

klas IV

Grafika

1. Nina Kumor, SP nr 2 w Kolbuszowej

Rysunek

 1. Emilia Tetlak, SP w Siedlance
 1. Oliwia Kimak, ZS w Dzikowcu
 1. Izabela Dziuba, SP w Trzęsówce

Malarstwo

 1. Antoni Stąpor, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Veronica Pazdro, SP w Trześni
 1. Milena Kopeć, SP w Wilczej Woli

Kolaż

 1. Filip Barnaś, PSP w Krzątce
 1. Aleksander Tabisz, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Zuzanna Dypa, SP w Weryni

 

klas V

Grafika

   1. Anna Mytych, ZS w Dzikowcu

   2. Faustyna Krawiec, PSP w Komorowie

   3. Aleksander Serafin, ZS w Dzikowcu

Rysunek

 1. Kamila Kosmala, SP w Siedlance
 1. Sławomir Mazur, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Marlena Kuźma, SP w Woli Raniżowskiej

Malarstwo

 1. Maya Kostuj, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Gabriela Ignatyuk, SP nr 1 w Kolbuszowej
 1. Kacper Kopeć, SP w Cmolasie

Kolaż

 1. Tymon Augustyn, SP w Kolbuszowej Górnej
 1. Martyna Marut, SP nr 2 w Kolbuszowej
 1. Kamil Chmielowiec, PSP w Krzątce

klas VI

Grafika

1. Weronika Miśkiewicz, PSP w Woli Rusinowskiej

2. Patrycja Wiącek, SP w Kopciach

3. Daryna Levkiv, PSP w Komorowie

Rysunek

 1. Sylwia Drżał, SP w Lipnicy
 1. Katarzyna Gancarz, SP w Siedlance
 1. Nikola Grochala, SP w Woli Raniżowskiej

Malarstwo

 1. Jakub Jachyra, SP w Cmolasie
 1. Natalia Kaźmierczak, SP nr 2 w Kolbuszowej

    3. Adrian Gola, SP w Cmolasie

 

Kolaż

 1. Dominika Wrzask, SP w Cmolasie
 1. Gabriela Konefał, SP w Kolbuszowej Górnej

Wyróżniono prace:

Milena Gil, klasa IV, PSP w Starym Narcie

Patrycja Kopeć, klasa IV, SP w Kopciach

Emilia Wiktor, klasa V, SP w Zarębkach

Zuzanna Kowal, klasa V, SP w Wilczej Woli

Nikola Zuba, klasa IV, SP w Kosowach

Sylwia Lubera, klasa IV, PSP w Hucie Komorowskiej

Kornelia Partyka, klasa VI, SP w Mazurach

Zuzanna Kata, klasa VI, PSP w Cholewianej Górze

Ilona Pałka, klasa V, SP w Hucinie

Maksymilian Pawlina, klasa V, SP w Przedborzu

Amelia Wilk, klasa V, SP nr 1 w Kolbuszowej

Emilia Bajek, klasa V, SPS w Jeżowem-Kameralnem

Adam Bieleń, klasa V, SP w Jacie

Weronika Jemioło, klasa V, SP w Widełce

Karolina Tomczyk, klasa IV, PSP Brzostowa Góra

Barbara Guz, klasa V, SP Kamień Podlesie

Martyna Dziełyńska, klasa IV, SP w Przyłęku

Martyna Kukulska, klasa V, SP w Kupnie

Michał Warunek, klasa V, SP w Hucisku

Julia Domino, klasa V, SP w Niwiskach

Natalia Kosiorowska, klasa IV, ZSP Mechowiec

Emilia Tomczyk, klasa VI, SP w Spiach

Bartosz Ziółkowski, klasa V, SP w Hadykówce

Kinga Szczęch, klasa IV, SP w Ostrowach Tuszowskich

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy złożyli prace w konkursie, a laureatom gratulujemy wyniku i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok, w jubileuszowej, dwudziestej edycji.

 

Tekst: Kinga Mazur

Zdjęcia: Dominik Rembisz


„Łączą nas Drzewa” w Kolbuszowej

Ponad 9000 sosen i różnych gatunków biocenotycznych posadzono w czwartek 5 maja w lesie Nadleśnictwa Kolbuszowa pod Świerczowem. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas Drzewa”, zainicjowanej w ubiegłym roku.

Organizatorem akcji „Łączą nas drzewa” jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt przy współpracy z Lasami Państwowymi na obszarze całej Polski.

- Główną ideą jest uświadamianie, że drzewa stanowią jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne. Dzięki pracy polskich leśników lesistość naszego kraju wzrosła po II wojnie światowej z 21 proc. do prawie 30 proc. powierzchni naszego kraju – mówił w Świerczowie Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie.

Po instruktażu udzielonym przez Bartłomieja Pereta, nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, uczestnicy przystąpili do pracy. Do wspólnego posadzenia leśnicy przygotowali 8000 młodych sosen, 750 świerków oraz po 100-150 sadzonek lipy, śliwy ałyczy, jarzębiny, dzikiej róży. Sadzenie przeprowadzono na powierzchni 1,30 hektara w miejscu zrębu na przygotowanej uprzednio glebie.

- Od lat dążymy, aby jak najwięcej obszarów leśnych odnawiać w sposób naturalny, wykorzystując samosiew, natomiast tam, gdzie natura ma problem z odnowieniem lasu, wprowadzamy sadzonki wyhodowane w  szkółce leśnej  – wyjaśniał Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. – By zachować bioróżnorodność lasu, sadzimy też w niewielkich ilościach gatunki domieszkowe, mające walory biocenotyczne, pozwalające zachować różnorodność biologiczną lasu.

Teren i sadzonki przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Kolbuszowa. W akcji wzięło udział ponad 150 osób a byli wśród nich m.in. parlamentarzyści: Zdzisław Pupa, senator, i Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP, starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, łowczy okręgowy PZŁ w Rzeszowie Marcin Hendzel, działacze społeczni, strażacy, muzealnicy, policjanci, prawnicy, harcerze, młodzież i dzieci. W sadzeniu brali też udział sygnaliści zespołu „Echo Karpat”.

 

Tekst: Edward Marszałek

Zdjęcia: Dariusz Tabisz


KOLBUSZOWA KOLEJNY RAZ NIEPOKONANA

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. już po raz XIX został rozegrany Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie pod honorowym patronatem Dyrektora RDLP w Krośnie. Tym razem gospodarzem turnieju zostało Nadleśnictwo Sieniawa, a mecze rozgrywano na obiektach sportowych w Adamówce oraz Majdanie Sieniawskim.

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 17 drużyn, w tym nadleśnictwa: Baligród, Bircza, Cisna, Dynów, Jarosław, Kolbuszowa, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Lutowiska, Narol, Oleszyce, Sieniawa, Stuposiany, Tuszyma, Ustrzyki Dolne oraz po kilku latach przerwy drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie. Ponadto gościnnie w turnieju wystąpiła drużyna reprezentująca firmę drzewną z terenu nadleśnictwa, a mianowicie drużyna „Tartak KUZIO”, rozgrywając mecz towarzyski z drużyną leśników reprezentujących jednostki RDLP w Krośnie.

Po zarejestrowaniu wszystkich drużyn, przyszedł czas na losowanie grup, w wyniku którego drużyny spotkały się w następujących zestawieniach:

Grupa A: Nadleśnictwa: Dynów, Lubaczów, Lesko, Kolbuszowa, Cisna.

Grupa B:Nadleśnictwa: Jarosław, Baligród, Ustrzyki Dolne, Stuposiany.

Grupa C:Nadleśnictwa: Tuszyma, Sieniawa, Lutowiska, Narol.

Grupa D:RDLP w Krośnie, Nadleśnictwa: Bircza, Leżajsk, Oleszyce.

Po rozlosowaniu grup przyszła pora na oficjalne otwarcie turnieju. Mistrzostwa, jako gospodarz, otworzył Janusz Starzak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa, życząc jednocześnie wszystkim zawodnikom udanej rywalizacji, zaciekłych pojedynków, w przyjaznej koleżeńskiej atmosferze, każdej drużynie zwycięstwa na miarę własnych oczekiwań, a gościom i kibicom dobrej zabawy oraz emocjonującego widowiska.

Rozgrywki w grupach eliminacyjnych, pomimo zaciętych meczów, przebiegały sprawnie. W wyniku rozstrzygnięć grupowych, do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, do najlepszej ósemki mistrzostw awansowały drużyny:

Grupa A: Kolbuszowa, Lesko

Grupa B: Jarosław, Ustrzyki Dolne

Grupa C: Lutowiska, Sieniawa

Grupa D: Oleszyce, Bircza

Emocje z każdym meczem narastały, a starcia ćwierćfinałowe okraszone były wieloma fantastycznymi wymianami. Na tym etapie zwycięsko ze swoich potyczek wyszły ekipy nadleśnictwa: Kolbuszowa, Ustrzyki Dolne, Sieniawa, Oleszyce. W kolejnej już półfinałowej fazie los skojarzył drużyny: Kolbuszowej z Ustrzykami Dolnymi oraz Sieniawy z Oleszycami. Po niezwykle zaciętych bojach do finału awansowały drużyny nadleśnictw Kolbuszowa i Oleszyce, a walka o najniższe miejsce na podium przypadła reprezentacjom nadleśnictw Sieniawa i Ustrzyki Dolne.

Równolegle do meczów półfinałowych na jednym z boisk toczył się emocjonujący pojedynek drużyny „Tartak KUZIO” - sponsora tegorocznych mistrzostw, z reprezentacją złożoną z leśników występujących w turnieju. Po bardzo zaciętym pojedynku zwycięsko z potyczki wyszła drużyna „Tartak KUZIO” wygrywając spotkanie 3:1.

Walka o 3. miejsce rozegrała się pomiędzy nadleśnictwem Sieniawa i Ustrzyki Dolne. Po bardzo emocjonującym meczu wygrała drużyna gospodarzy – Nadleśnictwa Sieniawa, która pokonała nadleśnictwo Ustrzyki Dolne dopiero w tie breaku (2-1).

Finał pomiędzy nadleśnictwami Kolbuszowa i Oleszyce również zakończył się wynikiem 2-1 na korzyść ubiegłorocznych mistrzów. Tym samym po raz kolejny tytuł obroniła reprezentacja Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Po zakończeniu zmagań siatkarskich przyszedł czas na losowanie nagród, których sponsorem była firma „Tartak KUZIO”, każdy uczestnik mistrzostw miał szansę na wylosowanie drobnych upominków oraz wspaniałych leżaków z logotypem sponsora tegorocznych mistrzostw.

Po całym dniu niesamowitych emocji przyszedł czas na podsumowanie turnieju. Turniej podsumował Przewodniczący ZO SITLiD w Krośnie Bartłomiej Peret wraz z sędzią głównym zawodów kol. Zenonem Szkamrukiem. Kolejno głos oddano zaproszonym gościom: panu wicestaroście Powiatu Przeworskiego – Jackowi Kierepce, wójtowi Gminy Adamówka Edwardowi Jarmuziewiczowi, którzy podziękowali wszystkim za sportową rywalizację, doceniając wysiłki zawodników obserwowane na siatkarskich boiskach.

W tym miejscu należą się również wielkie podziękowania dla gospodarzy, goszczących zawodników na swoich szkolnych obiektach: Małgorzacie Leja – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim oraz Józefowi Połciowi – dyrektorowi Zespołu Szkół w Adamówce, Ewie Kubrak, prezes Stowarzyszenia Spartakus, którzy czynnie brali udział w turnieju, kibicując wszystkim drużynom, a także Spółdzielni „AS” z Adamówki zabezpieczającej turniej pod względem gastronomicznym.

Po wystąpieniu zaproszonych gości zostały rozdane wyróżnienia dla zawodników oraz drużyn wyróżniających się w tegorocznych zawodach. Oprócz pamiątkowych statuetek zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez pozostałych sponsorów turnieju: NSZZ Solidarność, Związek Leśników Polskich oraz Polskie Towarzystwo Leśne.

Nagrody indywidualne nadane decyzją sędziów:

Najmłodszy zawodnik — Juliusz Janosik z N-ctwa Kolbuszowa,

Najstarszy zawodnik — Piotr Nowakowski z N-ctwa Lutowiska,

Nagroda dla grającego nadleśniczego – Janusz Bobik z N-ctwa Lesko,

Nagroda dla Klubu Kibica – Nadleśnictwo Stuposiany,

Nagroda Fair Play – drużyna N-ctwa Jarosław,

Miss Turnieju – Paulina Zawadzka z N-ctwa Cisna,

Najlepszy Broniący – Piotr Pętek z N-ctwa Ustrzyki Dolne,

Najlepszy Rozgrywający – Bartłomiej Szkamruk z N-ctwa Sieniawa,

Najlepszy Atakujący – Rafał Morawski z N-ctwa Oleszyce,

Najbardziej Wartościowy Zawodnik – Jarosław Janosik z N-ctwa Kolbuszowa

Po indywidualnych wyróżnieniach przyszedł czas na docenienie wszystkich drużyn za udział dzisiejszym turnieju. Każda z drużyn biorących udział w mistrzostwach otrzymała pamiątkową fotografię, upamiętniającą udział w tegorocznych mistrzostwach, a najlepsze drużyny zostały dodatkowo uhonorowane pamiątkowymi medalami oraz pucharami.

Turniej oficjalnie zakończył Janusz Starzak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa, dziękując wszystkim drużynom za przybycie, świetną atmosferę i sportową rywalizację oraz zapraszając na wspólne podsumowanie  turnieju w Domu Weselnym, w Majdanie Sieniawskim.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o kibicach obecnych na trybunach, którzy podczas turnieju gorąco kibicowali swoim drużynom stwarzając niesamowitą atmosferę.

XIX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie rozgrywany na terenie Nadleśnictwa Sieniawa dobiegł końca, nic nam nie pozostało, jak zaprosić wszystkich na jubileuszowy XX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie, który już za rok.

Tekst: Bartłomiej Szkamruk

Zdjęcia: Dariusz Tabisz


Przemiana pokoleń

Lasy były w przeszłości, są obecnie i będą w przyszłości. Dlaczego? Na tym właśnie polega nieustająca przemiana pokoleń. Starsze drzewa są wycinane, a na ich miejsce sadzone młode, żebyśmy za kolejne kilkadziesiąt lat również mogli cieszyć się pięknymi lasami.

W ostatnią sobotę 9 kwietnia po raz czwarty zebraliśmy się podczas akcji Otwartego Sadzenia Lasu, żeby wspólnie zasadzić młode sosny. Przez wiele lat będą pielęgnowane, aby w przyszłości stworzyć przestrzeń do spacerów, rekreacji, miejsca przebywania zwierząt, a kiedy nadejdzie ich wiek dojrzałości – powstanie z nich naturalny surowiec do budowy domów, mebli, czy produkcji ubrań.

Deszczowa aura za oknem może nie zachęcała do wyjścia z domu, jednak nie zabrakło amatorów spędzania czasu na świeżym powietrzu, którzy około 60-osobową grupą z dużym zaangażowaniem wdziali rękawice, wzięli kostury do sadzenia drzew i ruszyli na powierzchnię. To właśnie dzięki entuzjazmowi i pracy uczestników akcji wspólnie posadziliśmy około 1,5 tysiąca drzew, które czeka teraz kilkadziesiąt lat wzrostu, aby za około 100 lat ustąpić miejsca młodszemu, kolejnemu pokoleniu, zamykając i rozpoczynając jednocześnie następny cykl życia lasu. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych latach, bo to na pewno nie jest ostatnie tego typu wydarzenie.

 

Tekst: Kinga Mazur

Zdjęcia: Kinga Mazur