Asset Publisher Asset Publisher

HISTORIA NADLEŚNICTWA KOLBUSZOWA

Nadleśnictwo Kolbuszowa w obecnych granicach powstało w 1973 r. z byłych Nadleśnictw Kolbuszowa i Morgi, które to z kolei zostały utworzone w 1946 r. po upaństwowieniu lasów własności prywatnej na mocy dekretu PKWN z 1944 r.
W dniu 29 grudnia 1977 r. Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych utworzono Nadleśnictwo Kolbuszowa składające się z trzech obrębów:

  •  obręb Kolbuszowa położony na terenie dawnego województwa rzeszowskiego,
  •  obręb Morgi położony na terenie dawnego województwa rzeszowskiego,
  • obręb Nart obejmujący powierzchnię byłego obrębu Morgi położony na terenie dawnego województwa tarnobrzeskiego.

Część obrębu Kolbuszowa położoną na terenie dawnego województwa tarnobrzeskiego przekazano do Nadleśnictwa Buda Stalowska.
Od 1 stycznia 1991 r. na podstawie Zarządzenia Nr 32 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 31 października 1990 r. obręb Nart o powierzchni 1048,55 ha włączono do obrębu Morgi.
W okresie powojennym dla Nadleśnictwa Kolbuszowa sporządzone były operaty urządzeniowe:
1. plan prowizorycznego urządzenia - od 1.10.1946 do 30.09.1956 r.
2. plan definitywnego urządzenia - od 1.10.1956 r. do 30.09.1967 r.
3. plan I rewizji urządzenia lasu - od 1.09.1969 r. do 30.09.1979 r.
4. plan II rewizji urządzenia lasu - od 1.10.1979 r. do 31.12.1988 r.
5. plan III rewizji urządzenia lasu - od 1.01.1991 r. do 31.12.2000 r.
6. plan IV rewizji urządzenia lasu - od 1.01.2001 r. do 31.12.2010 r.
 


Publikacja historyczna: "Nadleśnictwo Kolbuszowa. Dzieje leśnictwa w dorzeczu Przyrwy i Zyzogi"

Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza do lektury naszej publikacji autorstwa Wojciecha Mroczki pt." "Nadleśnictwo Kolbuszowa. Dzieje leśnictwa w dorzeczu Przyrwy i Zyzogi".

Ukazuje ona dzieje leśnictwa na terenie obecnego Nadleśnictwa Kolbuszowa od średniowiecza do współczesności. Sam Autor jest znanym i cenionym historykiem, mającym w swoim dorobku szereg książek i artykułów naukowych cenionych w środowisku akademickim.