Asset Publisher Asset Publisher

Charakterystyka lasów Nadleśnictwa Kolbuszowa

Piękno lasów Puszczy Sandomierskiej, jej różnorodność i bogactwo znane są w całej Polsce. Właśnie tu, w północnej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie położone jest Nadleśnictwo Kolbuszowa. Swoimi granicami obejmuje lasy w powiatach kolbuszowskim, częściowo niżańskim i rzeszowskim. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Tramplera obszar Nadleśnictwa położony jest w VI Krainie Małopolskiej, zasięgiem swym obejmuje dwie dzielnice: Niziny Sandomierskiej i Wysoczyzn Sandomierskich.

Bogata historia geologiczna i warunki klimatyczne miały wpływ na wykształcenie się średnio żyznych siedlisk leśnych, w szczególności borów mieszanych (50% pow.) i lasów mieszanych (23% pow.) które sprzyjają rozwojowi ekosystemów leśnych  z dużym  udziałem sosny, dębu,  buka i jodły.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa jest sosna pospolita. Jej udział jest porównywalny w stosunku do reszty kraju i wynosi 70 %. Wraz z sosną drzewostany tworzą dąb szypułkowy, olcha czarna, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, grab pospolity i jodła pospolita.