Leśnictwa Leśnictwa

Poręby Dymarskie

Leśniczy Waldemar Kochanowicz Podleśniczy Tomasz Białek
Leśnictwo: 17 28 37 188; Leśniczy: 697060229; Podleśniczy1: 697060012;

36-105 Cmolas, Poręby Dymarskie 88

Świerczów

Leśniczy Andrzej Posłuszny
Leśnictwo: 17 22 30 103; Leśniczy: 697060220

36-100 Kolbuszowa, Świerczów 139a

Nowa Wieś

Leśniczy Janusz Posłuszny Podleśniczy Antoni Hariasz
Leśnictwo: 17 22 71 685; Leśniczy: 697060016; Podleśniczy1: 697060231;

36-100 Kolbuszowa, Nowa Wieś 214

Nasienno-Szkółkarskie

Leśniczy Dariusz Smycz
669523507

36-100 Kolbuszowa, Świerczów 139a

Wilcza Wola

Leśniczy Robert Szczęch Podleśniczy1 Ryszard Gazda Podleśniczy2 Lesław Kaczor
Leśnictwo: 17 22 83 309; Leśniczy: 697060223; Podleśniczy1: 697060095; Podleśniczy2: 603953039

36-121 Wilcza Wola, ul. Rzeszowska 97

Lipnica

Leśniczy Mariusz Mazur Podleśniczy Marcin Pliżga
Leśniczy: 697060013; podleśniczy: 667800095

36-123 Lipnica 384

Kamień

Leśniczy Leszek Gil Podleśniczy1 Janusz Halat
Leśnictwo: 17 85 56 026; Leśniczy: 697060015; Podleśniczy1: 697060222;

36-053 Kamień, ul. Myśliwska 41

Podwolskie

Leśniczy Krzysztof Tanona Podleśniczy Paweł Jabłoński
Leśniczy: 697060221; Podleśniczy: 697540005

36-130 Raniżów, Poręby Wolskie 606