Leśnictwa Leśnictwa

Poręby Dymarskie

Leśniczy Waldemar Kochanowicz Podleśniczy Tomasz Białek
Leśnictwo: 17 28 37 188; Leśniczy: 697060229; Podleśniczy1: 697060012;

36-105 Cmolas, Poręby Dymarskie 88

Świerczów

Leśniczy Andrzej Posłuszny Podleśniczy Leszek Gil
Leśnictwo: 17 22 30 103; Leśniczy: 697060220; Podleśniczy1: 697060015

36-100 Kolbuszowa, Świerczów 138

Nowa Wieś

Leśniczy Janusz Posłuszny Podleśniczy Antoni Hariasz
Leśnictwo: 17 22 71 685; Leśniczy: 697060016; Podleśniczy1: 697060231;

36-100 Kolbuszowa, Nowa Wieś 214

Nasienno-Szkółkarskie

Leśniczy Lesław Kaczor
603953039

36-100 Kolbuszowa, Świerczów 139a

Wilcza Wola

Leśniczy Robert Szczęch Podleśniczy1 Ryszard Gazda Podleśniczy2 Jerzy Krudysz
Leśnictwo: 17 22 83 309; Leśniczy: 697060223; Podleśniczy1: 697060095; Podleśniczy2:697060616

36-121 Wilcza Wola, ul. Rzeszowska 97

Lipnica

Leśniczy Mariusz Mazur
Leśnictwo: 17 22 74 531; Leśniczy: 697060013

36-123 Lipnica 384

Kamień

Leśniczy Janusz Halat Podleśniczy Marcin Pliżga
Leśnictwo: 17 85 56 026; Leśniczy: 697060222; Podleśniczy: 667800095

36-053 Kamień, Kamień Podlesie 142

Podwolskie

Leśniczy Krzysztof Tanona Podleśniczy Paweł Jabłoński
Leśniczy: 697060221; Podleśniczy1: 697540005

36-130 Raniżów, Poręby Wolskie 606