Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie
Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie
17 581 21 20
17 58121 21

Świerczów 138

36-100 Kolbuszowa

NR KONTA: PKO BP SA O II Rzeszów 07 1020 4405 0000 2202 0407 0553

Nadleśniczy
Bartłomiej Peret
17 581 21 20; 3410121; 697060010
p.o. Zastępca Nadleśniczego
Natalia Batory
17 581 21 26; 3410311; 605902748
Główny Księgowy
Krystyna Jasińska
17 581 21 29; 3410611; 697060018

NADZÓR

Adam Orlewski
Inżynier Nadzoru I
Tel.: 17 581 21 24; 3410219; 693910044
Robert Furdyna
Inżynier Nadzoru II
Tel.: 17 581 21 36; 3410673; 697140692

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Witold Wrzask
St. Specjalista ds. Użytkowania Lasu i BHP
Tel.: 17 581-21-27; 3410312; 697060017
Mariusz Mazurek
St.Specjalista ds. Stanu Posiadania i Administrator SILP
Tel.: 17 581-21-27; 3410312; 3410314; 697060093
Kinga Mazur
St.Specjalista ds. Ochrony Lasu, Rzecznik Prasowy
Tel.: 17 581-21-31; 3410313; 693540894
Marcin Pliżga
p.o. Specjalista ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 17 581-21-31; 3410313; 667800095
Bogusława Ciosek
Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 17 581-21-24; 3410219; 691911154

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Zofia Cebula
Starszy Księgowy
Tel.: 17 581-21-32; 3410612; 665360752
Teresa Jaskot
Kasjer
Tel.: 17 581-21-32; 3410612; 697060094
Rafał Kochanowicz
Referent
Tel.: 17 581-21-34; 3410613; 665360751
Jadwiga Domino
Referent
Tel.: 17 581-21-34; 3410613; 697500638

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Robert Róg
Sekretarz
Tel.: 17 581-21-30; 3410671; 605061070
Małgorzata Chodań
Referent ds. Administracji
Tel.: 17 581-21-35; 3410672; 697060230
Magdalena Chmielowiec
Referent ds. Administracji
Tel.: 17 581-21-35; 3410672; 667500184
Agnieszka Skiba
Referent ds. Administracji
Tel.: 17 581-21-20; 3410100; 531791889
Jarosław Janosik
p.o. Specjalista SL ds. Inżynierii Leśnej
Tel.: 17 581-21-35; 3410672; 693846161

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Mariusz Kobylarz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 17 581-21-25; 3410221; 601932002
Daniel Kiwak
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 17 581-21-25; 3410221; 605451200
Bogdan Bryk
Strażnik Leśny
Tel.: 17 581-21-25; 3410221; 697060092

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Dariusz Tabisz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 17 581-21-23; 3410131; 697060091

STANOWISKA ROBOTNICZE

Stefan Wodczyc
Pracownik Obsługi
Tel.: 693910059
Wiesław Rębisz
Konserwator-Elektryk
Tel.: 697060228