Wydawca treści Wydawca treści

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Kolbuszowa ogłasza okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Poręby Dymarskie, Świerczów, Nowa Wieś, Nasienno-Szkółkarskie, Wilcza Wola, Lipnica, Kamień i Podwolskie w 2022 r. w związku z pracami związanymi z pozyskanie i zrywką drewna.

Okresowy zakaz wstępu do lasu  obejmuje lokalizacje (adresy leśne) wymienione w załączniku do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa z dnia 03.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu.

 


KORZYSTANIE Z DRÓG LEŚNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z dróg leśnych na terenie działania Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z dróg leśnych położonych na terenie objętym zarządem Nadleśnictwa Kolbuszowa.