Asset Publisher Asset Publisher

O PALENIU W PIECU – CZY DA SIĘ EKOLOGICZNIE?

Zdawać by się mogło, że sezon zimowy już minął i na zastanawianie się teraz nad paleniem w piecu, jest już trochę za późno. Nic bardziej mylnego…

Mamy początek marca, zaczynają śpiewać ptaki i wiele roślin zakwitło, a zatem przyroda informuje nas, że wiosna już czeka w blokach startowych. My jednak wciąż myślimy o paleniu w piecu i o alarmujących nas informacjach o pogarszającym się stanie powietrza, ocieplającym się klimacie i smogu. Jak palić bez smogu, gdy mamy piec na drewno? Czy to w ogóle możliwe? Odpowiedź nie jest taka oczywista, ponieważ faktycznie nieodpowiedni sposób palenia w piecu może uwalniać do środowiska mnóstwo dymu wraz ze szkodliwymi substancjami, a nasz komin będzie wołał o czyszczenie częściej niż powinien.

Jak zatem temu zapobiec? Wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad. Pierwszą, najważniejszą z nich jest palenie wysuszonym drewnem. Drewno w zależności od gatunku, należy suszyć rok, lub nawet 2 lata, ponieważ świeże drewno ma około 80% wilgotności, a jest to zdecydowanie za dużo, żeby przeznaczyć takie drewno do spalenia. Ważny jest również sposób rozpalania drewna. Ułożone w piecu lub kominku drewno trzeba zawsze rozpalać od góry, ponieważ w ten sposób ograniczamy wytwarzanie się dymu i palimy wydajniej.

Wszyscy, których nie przekonuje troska o środowisko, powinni wiedzieć, że palenie suchym drewnem oraz odpowiedni sposób rozpalania, pozwala zaoszczędzić więcej energii i znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Ci natomiast, którzy lubią podążać za modą, powinni wiedzieć, że ostatnio bardzo modne jest bycie „eko”, a zatem – ekologiczne palenie w piecu, idealnie wpasowuje się w ten trend.

 

Kinga Mazur


WYDARZENIA MINIONEGO ROKU

Jak co roku krośnieński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa podsumował minione dwanaście miesięcy. Oj działo się, działo...

Jest już nowy Biuletyn informacyjny, w którym podsumowaliśmy wydarzenia zeszłego roku. Jak w każdym kolejnym numerze, i w tym nie zabrakło formalności, czyli krótkich sprawozdań z posiedzeń Zarządu, informacji o liczbie członków, czy zestawienia dochodów i wydatków stowarzyszenia.

Oprócz tego, w naszym roczniku nie mogło zabraknąć podsumowania wszystkich wspólnych zawodów, takich jak XVII Turniej Piłki Siatkowej, X Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym oraz XIV Regionalne Zawody Drwali. Będzie można również powspominać wyjazdy zawodowe, ponieważ jak co roku, zostały umieszczone krótkie sprawozdania i fotorelacje.

Poza opisaniem działalności naszego stowarzyszenia, pojawiła się w tym numerze nie lada gratka dla miłośników historii i ornitologii w formie tematycznych artykułów. Nie zdradzając szczegółów, zachęcamy gorąco do lektury wszystkich członków i sympatyków SITLiD.

Biuletyn w formie elektronicznej jest dostępny na stronie: http://www.krosno.lasy.gov.pl/pliki

 

Tekst: Kinga Mazur


RETENCJONUJEMY WODĘ W LESIE

Woda jest niezbędna do życia każdemu organizmowi żywemu. Bez niej również żaden ekosystem, w tym oczywiście las, nie jest w stanie istnieć. Faktem jest niestety pogłębiający się problem z jej brakiem w środowisku przyrodniczym.

Braki wody da się odczuć poprzez obserwację (niewielkie opady śniegu w zimie, wysokie temperatury oraz małe opady deszczu w okresie letnim), potwierdzają to również dane statystyczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, które pokazują, iż w czasie ostatniej dekady (lata 2010-2019) średnia roczna suma opadów jest o ponad 50 mm niższa
od sumy opadów w latach 1990-1999 oraz o ponad 100 mm niższa od sumy opadów w latach 2000-2009. Na podstawie powyższych danych można więc zauważyć stały trend zwiększającego się deficytu wody w Polsce.

Utrzymująca się susza sprawia, iż  gdy wystąpią już opady atmosferyczne, zwłaszcza długotrwałe i obfite, często wiążą się one z podtopieniami, a nawet powodziami. Dzieje się tak dlatego, iż przesuszona gleba nie jest w stanie przyjąć dużej ilości wody w krótkim czasie. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby „zatrzymać” wodę w środowisku. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, widząc tę potrzebę, uczestniczą w programie Małej Retencji, który ma na celu wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w ekosystemach leśnych, poprawę warunków hydrologicznych oraz odbudowę cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. Cel ten realizowany jest poprzez budowę nowych oraz przebudowę i odbudowę istniejących zbiorników retencyjnych, tworzenie oraz poprawienie istniejących urządzeń służących do piętrzenia wody, a tym samym spowolnieniu odpływu wód powierzchniowych, ochronę obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami oraz przebudowę lub demontaż obiektów wodnych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Nadleśnictwo Kolbuszowa w ramach pierwszej perspektywy (lata 2007-2013) ww. projektu wykonało w latach 2010-2012 dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 16 000 m3 wody, powierzchni lustra wody wynoszącej ponad 2 ha, zlokalizowane w Lipnicy, zasilane przez ciek naturalny „Olszówka”. W ramach drugiej perspektywy (lata 2014-2020) Nadleśnictwo Kolbuszowa, w 2019 roku, wybudowało zbiornik retencyjny w Nowej Wsi. Pojemność tego zbiornika wynosi ponad 18 000 m3 wody, powierzchnia lustra wody wynosi niespełna 1,5 ha, zasilany jest z cieków wodnych. Zauważyć można, iż ww. inwestycje, mimo niedługiego upływu czasu od ich zakończenia, oprócz spełniania funkcji retencyjnych oraz ochronnych, mają pozytywny wpływ zarówno na warunki siedliskowe roślinności leśnej, jak i zwiększenie różnorodności biologicznej fauny żyjącej w środowisku leśnym.

 

Tekst: Jarosław Janosik


Fundacja „Pomoc Leśnikom” prosi o wsparcie

Od momentu swego powstania we wrześniu 2001 roku do chwili obecnej Fundacja przyniosła pomoc 1035 osobom (pracownikom leśnictwa i członkom ich rodzin) z całej Polski w trudnych sytuacjach zdrowotnych i 52 osobom w zdarzeniach losowych, głównie związanych z pożarami domów.

Najwyższe przychody, ponad 687 tys. złotych, fundacja zanotowała w 2015 roku. Wówczas skala potrzeb była jednak o wiele mniejsza. Niestety, obecnie zakres świadczonej pomocy jest wyższy niż przychody, stąd apel Zarządu Fundacji do leśników o wsparcie tych, którzy znaleźli się w potrzebie.  
- W ciągu prawie 20-letniej działalności wypracowaliśmy skuteczne procedury udzielania wsparcia materialnego – mówi inicjatorka powołania Fundacji, Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – O tym, jak wielu leśników i członków ich rodzin, zwłaszcza w wielu emerytalnym, znajduje się w dramatycznych sytuacjach i wielkiej życiowej potrzebie, świadczy liczba wniosków spływających z całego kraju i rozpatrywanych na bieżąco. Trzeba jednak pamiętać, że środki Fundacji pochodzą w całości od jej darczyńców. W krośnieńskiej RDLP wielu „opodatkowało” się comiesięczną stałą wpłatą, a nasze nadleśnictwa wciąż wnoszą największy wkład finansowy. Tymczasem pomoc udzielana jest potrzebującym leśnikom w całej Polsce. Dlatego, mając na względzie ludzi z naszego leśnego środowiska oczekujących na pomoc, zwracam się z gorącym apelem o wpłaty na rzecz Fundacji ze strony nadleśnictw, jak też indywidulanie od leśników.
Najbardziej dramatyczne prośby spływają od rencistów i emerytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodów zdrowotnych i losowych.
„…jestem zobowiązany płacić czynsz mieszkalny za zajmowany lokal należący do zasobów nadleśnictwa w kwocie 1123,29 zł miesięcznie…” – czytamy w jednym z ostatnich wniosków, które nadchodzą z całej Polski. – „Przed kilkoma laty bardzo poważnie zachorowała moja żona i do chwili obecnej jest pod stałą opieką lekarską. W związku z powyższym każdy grosz w budżecie domowym jest bardzo istotny i dlatego postanowiłem wykończyć, rozpoczętą przed wieloma laty budowę domu i przeprowadzić się do własnego domu. Przeprowadzka miała nastąpić tego roku. Niestety w dniu (…) miał miejsce pożar na mojej posesji, który objął budynek gospodarczy i mieszkalny...”.  
W kolejnym trafiamy na podobny dramat: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Fundacji Pomoc Leśnikom o udzielenie mi pomocy  w odbudowie   budynku   mieszkalnego.   Budynek,  w  którym mieszkałem wraz z 7-osobową rodziną, uległ spaleniu (…). Nie posiadamy innych mieszkań ani możliwości finansowych na budowę nowego. Obecnie jesteśmy zdani tylko na pomoc i życzliwość ludzką”.
Takich pism tylko w 2019 roku było kilka, a straty materialne w każdym przypadku sięgają setek tysięcy złotych. Gdy dorobek całego życia leży w zgliszczach, pomocną dłoń wyciąga Fundacja „Pomoc Leśnikom”. Podobnie jest, gdy potrzebujący znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji zdrowotnej, a leczenie przewlekłej, bądź wsparcie w nieuleczalnej chorobie, daje nie tylko poczucie materialnego bezpieczeństwa, ale też wiarę w leśną solidarność.  
Należy wspomnieć, że organy Fundacji działają społecznie, żaden z ich członków nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu.
Dotychczasową działalność FPL w dziele szeroko pojętej idei niesienia pomocy doceniła już w 2007 roku kapituła Przeglądu Leśniczego przyznając Fundacji tytuł „Leśnej Instytucji Roku”.

 


       I Ty możesz pomóc leśnikom! Wystarczy, że 1% swojego podatku zadysponujesz na rzecz Fundacji Pomoc Leśnikom, będącej organizacją pożytku publicznego.
Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej www.krosno.lasy.gov.pl
w zakładce „Fundacja Pomoc Leśnikom”. Składając roczne zeznanie podatkowe można przekazać 1% swego podatku dochodowego na rzecz „Fundacji Pomoc Leśnikom” w Krośnie podając w PIT nr KRS Fundacji: 0000040564.
Link do strony:
 http://www.krosno.lasy.gov.pl/en/fundacja-pomoc-lesnikom
Nr konta bankowego: BGŻ S.A. Krosno
24 2030 0045 1110 0000 0024 6150

 

 

 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

W związku z rozprzestrzeniającym się Afrykańskim Pomorem Świń oraz wprowadzeniem Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1994 z dnia 28 listopada 2019 r. obszaru ochronnego (strefa żółta) dla — gminy: Dzikowiec, Majdan Królewski i Raniżów w Powiecie Kolbuszowskim, Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=a6K_FY_3JeI znajdą Państwo film instruktażowy dotyczący zasad bioasekuracji, ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin znajdą Państwo wszelkie informacje zarówno o samej chorobie ASF jak i zasadach postępowania w celu zapobiegania jej rozprzestrzeniania a także aktualną mapę z zasięgami obszarów objętych restrykcjami.


Stanowisko RDLP w Krośnie w sprawie Inicjatywy Dzikie Karpaty

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wobec wniosku Inicjatywy Dzikie Karpaty w sprawie zaniechania prac hodowlanych w Nadleśnictwie Stuposiany

W piątek 22 listopada działacze IDK złożyli na ręce Dyrektora RDLP w Krośnie wniosek o całkowite zaniechanie prac hodowlanych w drzewostanach gospodarczych starszych klas wieku, zaś w ostatnich dniach pojawiły się żądania zaniechania prac   w oddz. 219a Nadleśnictwa Stuposiany (leśnictwo Muczne), przewidzianych na rok 2020. Informuję, że podjęłam kroki w celu modyfikacji działań wynikających z planu urządzenia lasu w ramach gospodarstwa specjalnego w zlewni potoku Roztoki. Konkretne propozycje przedstawimy po wizji terenowej i przygotowaniu koncepcji aktywnej ochrony tego terenu z uwagi na walory przyrodnicze, przy jednoczesnym wyeksponowaniu wartości kulturowych obszaru.
Jeśli chodzi o drzewostan w oddz. 219a informuję, że rzeczywiście od kilku dziesięcioleci nie był on użytkowany, ale bieżący plan urządzenia lasu przewiduje w nim cięcia inicjujące odnowienia naturalne tzw. rębnią IVd, pozwalającą na elastyczne podejście hodowlane, stosowne do obecnego stanu lasu. Plan urządzenia zakłada w tym wydzieleniu pozyskanie na poziomie 181,5 metra sześciennego z hektara przy zasobności 605 metrów na hektar. Szacunki brakarskie wykonane w terenie wykazały potrzebę cięć na poziomie 133,8 metrów z hektara, zatem o prawie 50 metrów mniej. Na całej powierzchni daje to masę 4282 metry, przy założonej przez pul 5840 metrów. Nadmieniam, że łączną zasobność całego drzewostanu wyliczono na 19 500 metrów. Te liczby pokazują bardzo ostrożne podejście Nadleśnictwa do cięć, które mają na celu inicjowanie odnowienia naturalnego. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że brak w tym drzewostanie przyszłościowego młodego pokolenia drzew, przy bardzo wysokim średnim ich wieku sięgającym 100 lat.
Od wielu lat nie pojawia się w tym drzewostanie naturalne odnowienie w istotnej ilości, nawet w latach urodzaju nasion. Powodem tego jest m.in. brak dostatecznego dostępu młodych siewek do światła, bowiem w wydzieleniu dominują stare, duże drzewa o rozbudowanych koronach. Praktyka i nauka dowodzi, że bez ingerencji człowieka, poprawiającej warunki dla samosiewu, dojdziemy do etapu, kiedy młodszych drzew nadal nie będzie, a stary drzewostan zacznie naturalnie zamierać.  Podkreślam, że nie ma tu mowy o zrębach zupełnych, cięcia będą wybiórcze, zgodnie z zasadami obowiązującymi nas w lasach górskich.
Zaznaczam, że po cięciach pozostaną zarówno drzewa spełniające funkcje ekologiczne (dziuplaste i będące siedliskami dla ksylobiontów), jak też najlepszej jakości okazy dające nadzieję na dobry obsiew i trwałość wszystkich elementów drzewostanu w przyszłości.
Rezygnacja z prac, jak życzą sobie działacze IDK, byłaby ze strony Nadleśnictwa zachowaniem niezgodnym z prawem i jednocześnie nieodpowiedzianym, bowiem skutkującym pogorszeniem stanu zasobów leśnych.

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie

 


UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
-zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
                                                                                   

                                Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
                                Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.
 


Nie trać głowy na wakacjach

„Bezpieczne wakacje w mieście, lesie, w górach i nad wodą”. To akcja skierowana do dzieci szkół podstawowych z terenu Podkarpacia, prowadzona w ramach wspólnych działań realizowanych przez RDLP w Krośnie, nadleśnictwa: Dukla, Kołaczyce i Rymanów, Komendę Miejską Policji w Krośnie, Urząd Miasta Krosna, Bieszczadzką Grupę GOPR, Bieszczadzki oddział WOPR, KRUS Krosno, Powiatową Stację Epidemiologiczno- Sanitarną w Krośnie.

 


PŁOMIENNE DZIEŁA KINGI

Chyba nikogo nie zdziwi to, że z zawodu jestem leśnikiem – opowiada o sobie Kinga Mazur. – Pasję, jaką od zawsze był dla mnie las i natura, wykorzystuję w codziennej pracy, gdyż obecnie pracuję w Nadleśnictwie Kolbuszowa.

    Tworzy pani niezwykłe obrazy, wypalając je w drewnie. Kiedy pierwszy raz spotkała się pani z tą techniką?
- Było to podczas studiów, gdzie miałam okazję zobaczyć jak koleżanka wypala w drewnie. Musiało minąć jednak kilka lat, zanim sama zdecydowałam się spróbować swoich sił w wypalaniu.
    Co panią zainspirowało do tego, że zechciała pani także nauczyć się tego fachu?
- Odkąd sięgnę pamięcią, lubiłam rysować i malować. Wypalanie jest nieco podobne, tylko trzeba zamienić ołówek i kartkę na pirograf (czyli urządzenie do wypalania) i drewno.
    Jest wiele ludzi poszukujących swojej pasji. A jak zaczęła się pani przygoda z wypalaniem w drewnie?
- Przygoda to bardzo dobre określenie tego zajęcia. Wszystko zaczęło się od kiedy wolne popołudnia spędzane w domowym zaciszu przerodziły się w długie zimowe wieczory. Pierwszą moją pracą były wypalane ptaki na drewnianej skrzyneczce, którą akurat miałam w domu „pod ręką”.
    Drewno to niełatwy materiał. Jak wypala się w drewnie? Jaka jest procedura i proces powstawania rysunku na drewnianej powierzchni?
- Zapewne ilu twórców, tyle metod, ale ja wypracowałam sobie swój własny sposób wypalania. Całą pracę zaczynam przede wszystkim od dobrego przygotowania materiału, czyli szlifuję drewno papierem ściernym, aby było możliwie gładkie. Dzięki temu rysunek jest bardziej jednolity oraz łatwiej daje się cieniować. Można wypalać na każdym materiale naturalnym, ale według mnie najlepsze efekty uzyskuje się na jasnym, liściastym drewnie, takim jak drewno klonu, lipy, czy brzozy. W kolejnym kroku wykonuję szkic ołówkiem. Jest to dla mnie bardzo ważny etap pracy, ponieważ ołówek zawsze można wytrzeć, gdy coś pójdzie nie tak. Po wypaleniu obrazka niewiele można już poprawić. Następnie biorę się za wypalanie. Narzędzi jest na rynku wiele i każdy musi chyba po prostu dostosować urządzenie do swoich potrzeb. Wypalać można profesjonalnymi pirografami przeznaczonymi tylko do tej techniki, jak i zwykłą lutownicą.
    Takie rysunki to prawdziwa sztuka. Czy są różne techniki? Jak stworzyć takie dzieło?
- Technik jest zapewne wiele, ponieważ zróżnicowane możliwości dają nam producenci narzędzi. Można używać gotowych stempli, za pomocą których tworzy się jakieś proste wzory, a można stosując różne końcówki rysować jakieś bardziej skomplikowane kształty. Do stworzenia pracy potrzeba godzin praktyki, ćwiczeń i cierpliwości. Nie zawsze od razu wszystko wychodzi i ważne jest, aby się nie zniechęcać przy pierwszej albo i którejś z kolei nieudanej pracy. Pirografia, czyli wypalanie w drewnie, to przede wszystkim przyjemność i sposób na bardziej kreatywny odpoczynek.
    Myślę, że trzeba temu poświęcić trochę czasu i cierpliwości. Czy sama się pani tego nauczyła?
- Wypalania nauczyłam się sama, metodą prób i błędów, testując swoją pierwszą wypalarkę na prostych deseczkach, które i tak powędrowały później do pieca.
    Hobby to dla człowieka pewna odskocznia i dobrze spożytkowany czas. Długo szukała pani swojej pasji?
- Moim pierwszym hobby, którym zajmuję się do dziś jest ornitologia i to dlatego pierwszymi wypalankami były właśnie ptaki. Moim hobby jest też las i przyroda i to właściwie już od dziecka, więc wszystkie zainteresowania są ze sobą powiązane.
    Czy da się wszystko wypalić/zrobić w drewnie? Co najczęściej pani wypala? Jakie rysunki?
- Dobre pytanie, ponieważ jeszcze nie odkryłam wzoru, którego nie dałoby się wypalić. Ostatnio nawet „walczyłam” ze śniegiem i też się udało, mimo, że pomocna okazała się tutaj biała kredka. Lubię eksperymentować i w wypalaniu nie ograniczam się do żadnych konkretnych wzorów. Ostatnio „na tapecie” są różne maszyny i niezmiennie elementy natury.
    Poświęcony czas daje efekty. Czy długo wykonuje pani jeden rysunek? Ile trwa i czy jest to pracochłonne?
- Czas wykonania zależy od tego jak skomplikowany wzór wybiorę. Prosty napis można zrobić w kilka minut, a jakąś większą pracę w kilka lub nawet kilkanaście godzin.
    Gdzie można obejrzeć pani prace?
- Fotografie wszystkich prac można obejrzeć na mojej stronie „Płomienne rzeźby” na Facebooku.

 

Rozmawiał Bartosz Posłuszny

 


OCHRONA PRZYRODY NA TAPECIE

W tym roku, już po raz trzynasty, wspólnie z Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Tym razem szczęście dopisało Gabrieli Muszyńskiej z Gimnazjum nr 2 z Kolbuszowej oraz Konradowi Świątkowi z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni, którzy zajęli pierwsze miejsca.

Powiatowy Konkurs o Ochronie Przyrody skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego. Patronat honorowy objęli nad nim Starosta Kolbuszowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy środowiskowej, kształtowanie świadomości przyrodniczej, promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wypracowanie wrażliwości społecznej wśród młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników było rozwiązaniu testu, który obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o ochronie przyrody i środowiska na terenie powiatu kolbuszowskiego. Okazało się, że kilkoro z uczniów miało taką liczbę punktów, więc nie obeszło się bez dogrywki, podczas której wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu.

 W gronie laureatów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych znaleźli się:

I miejsce – Gabriela Muszyńska – Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

II miejsce – Olga Trześniowska – Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

III miejsce – Katarzyna Pisarczyk – Zespół Szkół w Dzikowcu

IV miejsce – Aleksandra Łobaza – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej

V miejsce – Michał Mikoś – Szkoła Podstawowa w Cmolasie

VI miejsce – Katarzyna Mazur – Szkoła Podstawowa w Cmolasie

 

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Konrad Świątek – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

II miejsce – Patrycja Ofiara – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

III miejsce – Kamil Krupa – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

I miejsce dla DRUŻYNY za najlepszy wynik w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych – Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

I miejsce dla DRUŻYNY za najlepszy wynik w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

W uroczystym rozdaniu nagród uczestniczyli Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret.

Tekst: Barbara Żarkowska

Zdjęcia: Natalia Batory

 

 


PAMIĘTAMY

Dla tych, którzy odeszli  w nieznany świat,
płomień na wietrze, kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry.

Dla nich harcerskie warty
i chorągiewek gromada
i dla nich ten dzień..

                                                                                   Autor: Danuta Gellnerowa

 

                             Pamiętamy …


MAGICZNE DREWNO

Drewno jako surowiec powszechnie wykorzystywany, stanowiący nieodłączny element naszej egzystencji, uważany za materiał uniwersalny, długowieczny
 i wszechobecny znalazł aż 30 tysięcy zastosowań. Od prymitywnych narzędzi codziennego użytku po nowoczesne gadżety, charakteryzując się przy tym wieloma właściwościami, stał się też tematem wystawy przygotowanej przez  nas, leśników. Tak więc wiele informacji na temat drewna, sposobu jego wykorzystania i właściwości jakie posiada można zasięgnąć w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie, gdzie została przygotowana wystawa.

 Począwszy od pięknych zdjęć poprzez opisy i różne ciekawostki możemy pogłębić swoją wiedzę na temat otaczającego nas tak ważnego surowca.

 

Wystawa o której mowa  jest dla Państwa  dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!


MOŻESZ WSPOMÓC WYPOSAŻENIE OSADY LEŚNEJ W SKANSENIE

  Nadleśnictwo Kolbuszowa wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizują projekt, w ramach którego ma powstać osada leśna z terenu Puszczy Sandomierskiej.

      Na terenie kolbuszowskiego skansenu już znajdują się takie obiekty, jak zabytkowa leśniczówka, suszarnia runa leśnego, XIX-wieczna wyłuszczarnia nasion, pojedynczy trak do drewna oraz obiekty gospodarcze.

      W związku z tym Nadleśnictwo Kolbuszowa zwraca się z prośbą o przekazywanie, w miarę możliwości, różnych przedmiotów, które kiedyś były wykorzystywane w leśnictwie. Otrzymane przedmioty będą wykorzystane jako eksponaty do wyposażenia wnętrza zabytkowej leśniczówki, czy w innych budynkach osady leśnej.

      Eksponaty można przekazywać osobiście do siedziby Nadleśnictwa Kolbuszowa, bądź za pośrednictwem poczty. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości można kontaktować się z Panią Kingą Mazur pod numerem telefonu 693 540 894, bądź mailowo na adres kinga.mazur@krosno.lasy.gov.pl


An error occurred while processing the template.
Error on line 81, column 17 in 10097#20183917#ARTICLE
dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) is undefined.
It cannot be assigned to image
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <#if showcreatedate?? && showcreatedate.data == "true"> 
29    <#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
30  </#if> 
31  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
32 
33  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
34  <#assign printGroupId = "" /> 
35  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
36    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
37  </#if> 
38  <div class="social-media"> 
39    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
40      <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> 
41      <a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a> 
42      <a class="addthis_button_tweet"></a> 
43      <input type="image" alt="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"         onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"/> 
44      <script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script> 
45      <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55c31ccb1e1d814d"></script> 
46    </div> 
47  </div> 
48 
49  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
50  <#assign galleryImages = [] /> 
51  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
52  <#assign imageDesc = ""/> 
53 
54  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
55  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
56    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
57    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
58      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
59      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
60      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
61        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
62 
63        <#if image??> 
64          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
65          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
66        </#if> 
67 
68        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
69        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
70      </#if> 
71    <#elseif url?contains("/documents/")> 
72      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
73      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
74      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
75      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
76      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
77 
78      <#if urlParts?size gt 5> 
79        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
80        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
81        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
82      <#else> 
83        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
84        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
85      </#if> 
86 
87 
88      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
89      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
90    </#if> 
91  <#-- Zdjęcie główne --> 
92  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
93    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
94    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
95  </#if> 
96 
97  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
98  <#if additionalphoto?? > 
99    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
100      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
101        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data, "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
102        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
103      </#if> 
104    </#list> 
105  </#if> 
106 
107  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
108  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
109    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
110    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
111      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
112      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
113 
114      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
115        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
116      </#if> 
117    <#elseif url?contains("/documents/")> 
118      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
119      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
120      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
121      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
122 
123      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
124        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
125      </#if> 
126    </#if> 
127 
128    <#if image??> 
129      <#assign folderId = image.folderId /> 
130      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
131      <#if folderImages??> 
132        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
133          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
134            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
135            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
136              <#assign folderImageDescription = "" /> 
137            </#if> 
138 
139            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
140              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
141              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
142              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
143            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
144          </#if> 
145        </#list> 
146      </#if> 
147    </#if> 
148  </#if> 
149 
150  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
151  <#if galleryImages?size gt 1> 
152    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
153      <#list galleryImages as galleryImage> 
154        <a href="${galleryImage.url}&width=560" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
155          <img src="${galleryImage.thumbUrl}&width=250" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
156          ${galleryImage.desc} 
157        </a> 
158      </#list> 
159    </div> 
160  <#elseif galleryImages?size == 1> 
161    <div class="single-image-gallery"> 
162      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
163        <#list galleryImages as galleryImage> 
164          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
165            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
166            <#if galleryImage.desc?has_content> 
167              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
168            </#if> 
169          </a> 
170        </#list> 
171      </div> 
172    </div> 
173  </#if> 
174 
175  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
176  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
177    <p class="description">${abstract.data}</p> 
178  <#else> 
179    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
180  </#if> 
181 
182  <div class="content">${content.data}</div> 
183 
184  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
185  <#assign hasAttachments = false /> 
186  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
187    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
188      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
189        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
190      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
191        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
192      <#else> 
193        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
194      </#if> 
195      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
196        <#assign hasAttachments = true /> 
197      </#if> 
198    </#list> 
199  </#if> 
200  <#if hasAttachments> 
201    <div class="attachments"> 
202      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
203      <ul class="attachment-list"> 
204        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
205          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
206            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
207          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
208            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
209          <#else> 
210            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
211          </#if> 
212 
213            <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
214            <#assign url = fileItem.data /> 
215            <#if url?contains("/documents/")> 
216              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
217              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
218              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
219              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
220              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
221              <#if urlParts?size gt 5> 
222                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
223                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
224                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
225                </#if> 
226              <#else> 
227                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
228                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
229                </#if> 
230              </#if> 
231              <#if file?? && file.icon??> 
232                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
233              </#if> 
234            </#if> 
235            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
236              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
237              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
238              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
239              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
240                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
241              </#if> 
242              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
243            </#if> 
244            <#if fileItem.wcagdescription?? && fileItem.wcagdescription.data?has_content> 
245              <#assign fileItemWCAGDesc = fileItem.wcagdescription.data /> 
246            <#else> 
247              <#assign fileItemWCAGDesc = "" /> 
248            </#if> 
249            <#assign fExtension = "" /> 
250            <#assign sizeFormatted = "" /> 
251            <#if file?? > 
252              <#if file.extension?? > 
253                <#assign fExtension = file.extension /> 
254              </#if> 
255              <#if file.size?? && file.size?is_number > 
256                <#assign 
257                textFormatter = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.TextFormatter"] 
258                sizeFormatted = textFormatter.formatStorageSize(file.size, locale) 
259                /> 
260              </#if> 
261            </#if> 
262 
263            <li> 
264              <a href="${fileItem.data}" target="_blank" <#if fileItemWCAGDesc?? && fileItemWCAGDesc?has_content>title="${htmlUtil.escapeAttribute(fileItemWCAGDesc)}"</#if>><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
265              <a href="${fileItem.data}" target="_blank" <#if fileItemWCAGDesc?? && fileItemWCAGDesc?has_content>title="${htmlUtil.escapeAttribute(fileItemWCAGDesc)}"</#if>>${fileItemName} (${stringUtil.upperCase(fExtension)}, ${sizeFormatted})</a> 
266            </li> 
267          </#if> 
268        </#list> 
269      </ul> 
270    </div> 
271  </#if> 
272</div> 

NIE TAKI RYŚ, MIŚ I WILK RZADKI

Większości osób, los dzikich zwierząt nie jest obojętny, ale przy próbach niesienia pomocy, musimy najpierw poznać potrzeby tych gatunków i przede wszystkim zachować rozsądek.

Zdarza się, że spotykamy w mieście krążącego rysia, wilka, czy innego przedstawiciela dużych ssaków. Oczywiście są to tylko maskotki tych zwierząt, gdyż gatunki te zamieszkują wyłącznie obszary leśne. Podczas organizowanych w ten sposób zbiórek pieniędzy słyszymy, że tych dzikich, pięknych zwierząt jest coraz mniej i w przypływie impulsu, decydujemy się na wpłaty darowizn na rzeczonego zwierzaka.

Tymczasem prawda okazuje się być zgoła inna. W badaniach nad liczebnością dużych ssaków na terenie Podkarpacia, przeprowadzonych przez Lasy Państwowe, wykazano, że ich liczebność stale rośnie. Dostajemy również zgłoszenia od osób, które widziały niedźwiedzia przechadzającego się szosą w Bieszczadach, a tak skryte zwierzę jak ryś, nagrywa się na kamery ustawione przy budynkach, znajdujących się na terenie leśnym. Jak pojedziemy w Karpaty, nie ma właściwie szans, aby podczas leśnego spaceru nie zobaczyć tropów niedźwiedzi, czy odrapanych przez nie drzew.

Ponadto pamiętajmy, że nie wszystkie pieniądze ze zorganizowanych zbiórek, zostaną przeznaczone na tego zwierzaka, na którego akurat byśmy chcieli. Nie dajmy się ponieść emocjom i zanim wpłacimy na „ginący gatunek” sprawdźmy, czy jest z nim naprawdę tak źle.

Kinga Mazur


SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH
SKŁADANIE WNIOSKÓW
NA PODSTAWIE ART. 46. 3. USTAWY Z DNIA 22 MARCA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. 2018 poz. 651)
WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW ROLNYCH SKŁADA DO ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY.
WNIOSEK POWIENIEN ZAWIERAĆ:
1. IMIĘ NAZWISKO ALBO NAZWĘ, ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO ADRES I SIEDZIBĘ ORAZ NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA ALBO POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
2. WSKAZANIE MIEJSCA WYSTĄPIENIA SZKODY
3. WSKAZANIE RODZAJU USZKODZONEJ UPRAWY LUB PŁODU ROLNEGO


ZASTOSOWANIE DREWNA

No i dotarliśmy, poprzez różne zastosowania drewna, te bardziej nietypowe, jak również te oczywiste, do ostatniego, właściwie najważniejszego sposobu wykorzystania tego surowca.

Drewno, mimo wprowadzenia na rynek coraz to nowych konkurentów, wciąż pozostaje najbardziej uniwersalnym materiałem budowlanym. Swój sukces, jako surowiec konstrukcyjny, drewno zawdzięcza wyjątkowo dużej porowatości, a co za tym idzie – wytrzymałości i lekkości. Jeśli do tego dodamy, że można je dowolnie kształtować, tworzyć najbardziej wymyślne wzory, to trudno nie przyznać, że możemy je uznać za surowiec doskonały. Ponadto, drewno jest wyjątkowym, przyjaznym dla człowieka budulcem, tworzącym w pomieszczeniach specyficzny mikroklimat.
Skoro już siedzimy w fotelu z dębową podstawą, trzymając w dłoni książkę, popijając herbatę przed kominkiem, w którym wesoło trzaskają palące się szczapy drewna, to co stoi na przeszkodzie, aby cały dom również był wykonany z tego surowca?
Z drewna budujemy całe domy mieszkalne, kościoły, kaplice, a także inne budowle, jak na przykład budynki gospodarcze, czy altany. Wiele z nich kryjemy gontem, czy nawet strzechą. Kiedyś drewno było jedynym dostępnym budulcem, a teraz, mimo mnóstwa innych możliwości, powraca do łask i coraz częściej po nie sięgamy, przy stawianiu swojego „miejsca na ziemi”.

Kinga Mazur

 


ZA PAN BRAT Z DREWNEM

Zadajemy sobie pytanie: „Co możemy wykonać z drewna?” i w głowie rozbrzmiewa nam pustka. Chwila zastanowienia, zaczynamy wymijająco rozglądać się po pomieszczeniu i nagle dostrzegamy całe nasze otoczenie.

Krzesła, stół, zegar, regał na książki, szafa z ubraniami, wymieniać można bez liku. Wszystkie te przedmioty przecież znajdują się w domu każdego z nas. Sami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego ile mebli, czy elementów dekoracyjnych, z których codziennie korzystamy, wykonane jest z drewna. Gros surowca drzewnego w postaci litego drewna, płyt wiórowych, pilśniowych czy sklejki trafia do przemysłu meblarskiego. Długą drogę musi przebyć drewno począwszy od ścięcia drzewa w lesie, poprzez przewoźników, fabryki, stolarnie, dostawców, zanim trafi do naszych domów w postaci różnych mebli.
Dąb, władca kniei, jako symbol siły i potęgi jest uważany za najbardziej wartościowy. Gatunek ten ma szerokie spektrum zastosowań. Dobrej jakości dębina trafia do zakładów produkujących okleinę meblową, ale również chętnie używana jest do produkcji dobrej klasy mebli. Równie wiele zastosowań ma również drewno bukowe, które, podobnie jak dębowe, daje się łatwo obrabiać, giąć, barwić, lakierować i polerować, a jednak wciąż należy do tych gatunków o twardym, wytrzymałym drewnie.
Doceniajmy w swoich domach naturalne, drewniane elementy, które stwarzają w pomieszczeniach specyficzny mikroklimat.

Kinga Mazur

 


DREWNO DREWNU NIERÓWNE

Co i kiedy palić? Tyle różnych gatunków drewna mamy dostępnych, że łatwo się pogubić. Co wybrać zimą, jesienią, a co latem? Podpowiadamy.

Gdy zimno za oknem, gwiżdże wiatr, a deszczu czasem nie widać końca, marzymy o gorącej herbacie, kocu i wesoło trzaskającym ogniu w kominku. Późna jesień, gdy wieczory robią się coraz dłuższe, to najlepszy czas na czytanie książek w domowym zaciszu. Aby w tym przejściowym okresie, nim przyjdą silniejsze mrozy zachować w domu ciepło, a jednocześnie nie rujnować portfela na ogrzewanie domu, podpowiadamy jak dobrze i skutecznie można palić drewnem. Jest to świetny surowiec opałowy, ekologiczny, a do tego, jeśli prawidłowo wykorzystywany, jest wydajny i tani.
Co i kiedy palić? Na takie mniej chłodne okresy roku, świetnie nadaje się do palenia drewno olchowe, które ma niższą wartość energetyczną od twardych gatunków liściastych, ale  dobrze podtrzymuje temperaturę w piecu. Gdy nadejdą większe mrozy, najlepiej sprawdza się do palenia drewno na przykład grabowe, zaliczane do gatunków liściastych o twardym drewnie. Pali się długo, równomiernie, a więc świetnie nadaje się do podłożenia na noc do pieca, abyśmy nie budzili się w zziębniętym domu, że aż strach wystawić nos zza kołdry. Aby szybciej rozpalić w piecu i uzyskać wyższą temperaturę, stosujemy drewno iglaste, na przykład sosnowe, które dzięki zawartości żywicy świetnie sprawdza się jako rozpałka, jak również do palenia latem na gorącą wodę. Mało osób wie, że drewno osikowe również ma swoje zalety jako opał, gdyż charakteryzuje się wysoką temperaturą spalania i pozwala na wypalenie zalegającej w piecu sadzy. Dla miłośników ciepłej atmosfery, sprawdzi się drewno świerkowe, gdyż wesoło trzaska w kominku.
Najlepszym okresem na przygotowanie opału jest zima, gdyż drewno pozyskane w tym okresie posiada mniejszą ilość wody, a co za tym idzie – szybciej schnie. Pamiętajmy jednak, że przygotowywany zimą opał, nadaje się do palenia najwcześniej za dwa lata.
Kupując drewno od sprawdzonego dostawcy, chronimy lasy przed nielegalnym wyrębem, a także mamy pewność, że drewno to zostało pozyskane bez uszczerbku dla środowiska, zgodnie ze sztuką leśną.

Kinga Mazur

 


OCHRONA PRZYRODY NIEJEDNO MA IMIĘ

Na pytanie „Czy chronić? – odpowiadamy „tak, jak najbardziej”, ale ważniejsze pytanie, jakie powinno się nam nasunąć, to „jak chronić mądrze i skutecznie?”.

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowe w rozwiązywaniu problemów z ochroną przyrody, z jakimi się borykamy w lasach.

Centrum Promocji Leśnictwa, położone w malowniczym zakątku Bieszczadów w Mucznem, 26 października cieszyło się dużym „oblężeniem”. Odbyła się tutaj konferencja naukowo-techniczna o tematyce „Ochrona przyrody w gospodarce leśnej – problemy, wyzwania i propozycje rozwiązań”, w której uczestniczyli głównie leśnicy z rejonu Podkarpacia.

Część referatową rozpoczął Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, podkreślając problemy z jakimi podkarpaccy leśnicy spotykają się w związku z ochroną przyrody. Obszar naszej dyrekcji charakteryzuje się szczególnym bogactwem przyrodniczym, na tle innych obszarów Polski, co wiąże się z kolei z próbami ograniczania gospodarki leśnej, a nawet funkcji społecznych lasu, na rzecz ochrony elementów przyrody. W dążeniu do ochrony jak największej liczby zwierząt, roślin i innych organizmów, a także nierzadko większych obszarów leśnych, zapominamy o człowieku – przypomniał Edward Marszałek, rzecznik prasowy
RDLP w Krośnie. Jak się okazuje, w innych krajach europejskich, np. Austrii, Szwajcarii czy Niemczech, to człowiek jest stawiany na pierwszym miejscu, a jego działalność uznawana jest za element otaczającego środowiska przyrodniczego.

Ochrona przyrody jest często stawiana jako jeden z priorytetów Lasów Państwowych, a ile ona nas kosztuje, przedstawił Bartłomiej Peret, nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, w swojej prelekcji „Ile kosztowała ochrona przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa w latach 2001-2010?”. Oprócz tego, z zastosowaniem najnowszych technik, tworzone są przecież programy ochrony przyrody na okresy 10-letnie, które jako załącznik do Planu Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa, są często obszerniejsze od całego planu, podkreśla Bogumił Dąbek z BULiGL w Przemyślu.

Osobne prezentacje przedstawili również Ryszard Kapuściński, pracownik Nadleśnictwa Bircza, a także Michał Szczerbicki, pracownik Nadleśnictwa Lutowiska. Swoje wystąpienie miał również Kamil Grałek, pracownik RDLP w Krośnie, wyjaśniając po co, dlaczego i jak prowadzimy inwentaryzację wskaźnikową bogactwa przyrodniczego. To dzięki takim cyklicznym badaniom, możemy realnie określić wpływ gospodarki leśnej na ekosystemy.

Żywą dyskusję wywołała prelekcja Marcina Sceliny, pracownika Nadleśnictwa Baligród, który jest jednym z administratorów profilu na Facebooku Lasów Państwowych oraz swojego Nadleśnictwa. Dzięki temu miał możliwość zaprezentowania „od strony kulis” środowiska Internetu, który rządzi się swoimi prawami. Jest to obecnie najszybsze źródło informacji, któremu społeczeństwo ufa i chętnie z niego korzysta. W ten sposób buduje się wizerunek całej firmy, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne prowadzenie fanpage’a każdego nadleśnictwa przez pracowników, którzy sami chcą przekazywać społeczeństwu informacje o lasach, czy o pracy leśników – przedstawił.

Problemów związanych z ochroną przyrody nie brakuje, ale najważniejsze jest, aby cierpliwie szukać rozwiązań i wchodzić w dialog. O tym jak ważna jest wspólna rozmowa, edukacja oraz zwracanie się z informacjami do ludzi spoza Lasów Państwowych, świadczy to, że większość prelegentów w końcowych podsumowaniach, stawiało taką właśnie konkluzję. Rozmawiajmy, tłumaczmy, nie bójmy się wyjaśniać, bo tylko konstruktywny dialog może przynieść rozwiązania spornych kwestii.

Tekst: Kinga Mazur

Fot: Robert Sobkowicz