Asset Publisher Asset Publisher

CERTYFIKAT PEFC

     "Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022, obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie.

      Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003:2021. v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie. Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.04.2024 r."