Asset Publisher Asset Publisher

MAŁA RETENCJA W LP

 
 

Nadleśnictwo Kolbuszowa bierze udział w projekcie "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest jednym z 178 nadleśnictw w kraju, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu.

Na terenie całego kraju powstanie ponad 3300 obiektów, które łącznie będą retencjonować 31 mln m3 wody.

Budżet projektu: ok. 196 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Na śródleśnej łące położonej wzdłuż potoku Olszówka we wsi Lipnica, obręb Morgi, gmina Dzikowiec, powstał w 2010 r. zbiornik wodny, który malowniczo wpisuje się w tamtejszy krajobraz. W 2012 roku powstał obok niego kolejny zbiornik retencyjny. Kwota przeznaczona na realizację obu inwestycji wyniosła 476 115 zł, powierzchnia 2,30 ha z możliwością retencjonowania 18 489m3 wody. Mają one za zadanie zatrzymywanie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Zwiększy się różnorodność biologiczna świata roślin i zwierząt, ograniczy zjawisko erozji wodnej, nastąpi poprawa stosunków wodnych, warunków hydrologicznych przyległych terenów oraz przeciwdziałać będą pożarom w lasach. Możliwe to będzie poprzez retencjonowanie imponująca ilość wody - aż 10 000 m3 i 6 000 m3 w przyległym terenie na powierzchni ponad 2 ha.

Dzięki temu nastąpi likwidacja w lasach skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Retencjonowana woda w lesie zmniejszy skutki lokalnych podstopień i wezbrań wód, co ma szczególne znaczenie w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych.

Natalia Wrona
 
zbiornik w Leśnictwie Lipnica