Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Przeciętne roczne zadania z hodowli lasu na lata 2011-2020:
-odnowienia – 90  ha;
-pielęgnowanie gleby – 113 ha;
-czyszczenia wczesne – 83 ha;
-czyszczenia późne – 57 ha


   Odnowienia powierzchni po zrębach zupełnych i rębniach częściowych odbywa się na glebie przygotowanej jesienią poprzedniego roku. Głównym sposobem przygotowania gleby do odnowień jest orka w pasy pługiem LPZ-75. Ze względu na występowanie powierzchni trudnych do odnowienia stosuje się w szerokim zakresie specjalistyczne przygotowanie gleby, np. placówki Szymańskiego wykonywane koparką i rabatowałki wykonywane przy użyciu pługofrezarki.

   Pielęgnowanie gleby w uprawach odbywa się przede wszystkim poprzez wykaszanie ręczne i mechaniczne, a także wydeptywanie chwastów wokół sadzonek. Przeprowadzane były próby chemicznego zwalczania chwastów za pomocą tzw. mazaczy.

   Czyszczenia wczesne i późne wykonuje się w młodnikach prowadząc selekcje negatywną, tzn. usuwając drzewa chore, obumarłe, przeszkadzające w rozwoju drzewom mającym w przyszłości stanowić drzewostan przeznaczony do użytkowania rębnego.

Odnowiona powierzchnia zrębu          fot. Mariusz Mazurek