Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Kolbuszowa wchodzi w skład Łowieckiego Rejonu Hodowlanego nr XII Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na terenie 7 obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie:

  • Obwód Łowiecki nr 31pk - KŁ "Knieja" Majdan Królewski
  • Obwód Łowiecki nr 32pk - KŁ "Darz Bór" Świerczów

  • Obwód Łowiecki nr 33pk - KŁ "Knieja" Stalowa Wola

  • Obwód Łowiecki nr 39pk - KŁ "Darz Bór" Świerczów

  • Obwód Łowiecki nr 40pk - KŁ "Borek" Kolbuszowa

  • Obwód Łowiecki nr 41pk - KŁ "Sokół" Sokołów Małopolski

  • Obwód Łowiecki nr 60pk - KŁ "Borek" Kolbuszowa

     Podstawowymi gatunkami łownymi sa jeleń, sarna, dzik, zając, bażant i kuropatwa. Ponadto pozyskuje się również lisy, tchórze, kuny, piżmaki, dzikie gęsi i kaczki i słonki.

    Zwierzyna jest pozyskiwana na podstawie corocznie opracowywanych planów łowieckich zatwierdzanych przez nadleśniczego.

    Koła Łowieckie prowadzą również zagospodarowanie dzierżawionych obwodów łowieckich poprzez budowę różnego rodzaju urządzeń łowieckich jak ambony, paśniki, lizawki. Na dzierżawionych od Nadleśnictwa poletkach łowieckich i innych użytkach jak łąki i pastwiska produkują karmę, która jest wykorzystywana w okresie zimy do dokarmiania zwierzyny.