Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

   Nadleśnictwo Kolbuszowa zarządza lasami Skarbu Państwa na powierzchni 9 061,26 ha, położonymi na Płaskowyżu Kolbuszowskim.

     Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna.

  W obecnych  granicach  Nadleśnictwo Kolbuszowa powstało w 1973 roku z połączenia byłych Nadleśnictw Kolbuszowa i Morgi, które zostały utworzone w 1946 roku.
Nadleśnictwo położone jest na terenie 4 powiatów województwa Podkarpackiego : rzeszowskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego i stalowowolskiego, w makroregionie Kotlina Sandomierska, mezoregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w VI Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej.
  Teren Nadleśnictwa to łagodnie pofałdowana wysoczyzna poprzecinana dolinami rzek o średniej wysokości 200-250m n.p.m. Rozpiętość temperatur między latem, a zimą świadczy o wpływie klimatu kontynentalnego.
Przeważają gleby średnio żyzne: bielice średnio i słabo zbielicowane wytworzone z lekkich glin zwałowych bądź piasków słabo gliniastych i piasków luźnych.
Typy siedliskowe lasu: Bśw – 1%; BMśw – 30%; LMśw – 12%; Lśw - 5%; BMw - 29%; Lw – 8%; LMw – 11%; Olsy – 3%.

 

Kategorie ochronności lasów

Udział gatunkowy