Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE

Szkółka leśna w Świerczowie została założona w 1988 roku. Zlokalizowana jest na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Jej powierzchnia produkcyjna wynosi 5,32ha. Podzielona została ona na 10 kwater, inspekty o łącznej powierzchni 0,10ha oraz tunel foliowy o powierzchni 0,02ha. W szkółce leśnej prowadzona jest produkcja drzew i krzewów lasotwórczych oraz biocenotycznych: sosna, świerk, modrzew, jodła, dąb, buk, grab, lipa, brzoza, olcha, klon, wiąz, śliwa, grusza, jabłoń.  W swojej ofercie szkółka posiada również sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, takich jak: żywotnik zachodni, sosna żółta, cyprysik Lawsona, berberys Thunberga, cyprysik groszkowy i inne. Szkółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz w rejestrze dostawców Leśnego Materiału Rozmnożeniowego w Biurze Nasiennictwa Leśnego z siedzibą w Warszawie. Roczna produkcja sadzonek wynosi około 1,7mln sztuk, zaś produkowane sadzonki pochodzą głównie z nasion zebranych w Gospodarczych Drzewostanach Nasiennych. Taka liczba sadzonek w pełni zaspokaja zapotrzebowanie Nadleśnictwa na materiał odnowieniowy i zalesieniowy. Nadwyżki produkcyjne sprzedawane są do innych nadleśnictw oraz klientom indywidualnym. Szkółka wyposażona jest w system nawadniający oraz nowoczesną przechowalnię sadzonek. Sprzedaż sadzonek prowadzona jest w okresie wiosennym (marzec, kwiecień) oraz jesiennym (wrzesień, październik).

Tomasz Czyżewski

fot. Witold Wrzask