Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Od dnia  1 marca każdego roku trwa okres akcji bezpośredniej. 
Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronach IBL w trakcie trwania akcji bezpośredniej

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby. 
Zadzwoń na 998 lub 112. 
Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie. 
Każdy pożar ugaszony w zarodku nikomu już nie zagrozi.

 

 

 

 Punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany jest w sekretariacie Nadleśnictwa Kolbuszowa w Świerczowie, Świerczów 138 i czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00
- od poniedziałku do piątku po godz. 15:00, soboty i niedziele pod telefonem:
17 581  21 35 w  zależności od warunków pogodowych i stopnia zagrożenia pożarowego
 
 

Nadleśniczy tel. kom. 697060010
Pełnomocnicy Nadleśniczego ds. ppoż. tel. kom.  691911154, 601932002, 605451200, 697060092

Z-ca Nadleśniczego tel. kom. 605061071
Inżynier nadzoru tel. kom. 697060011
Specjalista ds. ochrony ppoż tel. kom. 693540894
 

Nazwa leśnictwa  Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy Imię i nazwisko leśniczego
 Poręby  Dymarskie 17 2837188  697060229  Waldemar Kochanowicz
 Świerczów 17 2230103  697060220  Andrzej Posłuszny
 Nowa Wieś  17 2271685  697060016  Janusz Posłuszny
 Wilcza Wola  17 2283309  697060223  Robert Szczęch
 Lipnica  17 2274531  697060013  Mariusz Mazur
 Kamień  17 8556026  697060015  Leszek Gil
 Podwolskie  17 2285294  697060014  Jerzy Krudysz
 Nasienno-Szkółkarskie  17 2278048  603953039  Lesław Kaczor

 

LINK DO STRONY ZAGROŻENIA POŻAROWEGO:

http://www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe