Wydawca treści Wydawca treści

Spotkania edukacyjne

Informacje dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych:

- Zajęcia edukacyjne można zarezerwować telefonicznie pod nr telefonu 17 581 21 31 lub bezpośredni w poszczególnych Leśnictwach:

- ścieżka dydaktyczna „Białkówka" - Pan Janusz Posłuszny tel. 17 227 16 85, 697 060 016;

- ścieżka dydaktyczna „Świerczówka" – Pan Andrzej Posłuszny tel. 697 060 220;

- ścieżka dydaktyczna „Dymarka" – Pan Waldemar Kochanowicz tel. 17 283 71 88, 697 060 229;

- ścieżka dydaktyczna „Maziarnia" – Pan Mariusz Mazur tel. 17 227 45 31, 697 060 013;

- ścieżka dydaktyczna „Morgi" – Pan Leszek Gil tel. 17 855 60 26, 697 060 015;

- zielona klasa na szkółce leśnej w Świerczowie – Pan Lesław Kaczor tel. 697 060 017.

W zgłoszeniu proszę podać interesujący Państwa termin, miejsce i temat zajęć oraz wiek i liczbę dzieci, a także osobę do kontaktu i nr telefonu.

- Zajęcia realizujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

- Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 700 –1500 nieodpłatnie. Czas trwania zajęć od 1 do 3 godzin lekcyjnych.

- Przedstawiciele placówek oświatowych/innych instytucji zobowiązani są do podpisania Porozumienia i Oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu.

- Po zajęciach w lesie istnieje możliwość zorganizowania ogniska. Nadleśnictwo zapewnia drewno na ognisko.

- Na zajęcia w lesie należy ubrać się odpowiednio do pory roku i pogody. 

 

Do pobrania: Porozumienie i Oświadczenie

 

Turysto! Podczas leśnej wędrówki pamiętaj:

o        W lesie wszystko żyje w pełnej harmonii. Nie ma w niej  miejsca na przedmioty wytworzone przez człowieka: butelki, puszki, woreczki z folii itp.

o        Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i strumyków. Są piękniejsze niż hałas na ulicy czy boisku.

o        Jeśli Ciebie zachwyca piękno leśnej przyrody jaką zastałeś, pomyśl, że inni chcą zobaczyć to samo i w takiej samej postaci.

o        Samochód nie jest tworem natury. Najlepiej wygląda tylko w miejscu dla niego  przeznaczonym – na ulicy lub na parkingu.

o        Nawet przez małe ognisko może spłonąć wielki las razem z jego mieszkańcami. Rozpalone w specjalnie przygotowanym miejscu jest dla wszystkich bezpieczne i sprawia prawdziwą przyjemność.