Wydawca treści Wydawca treści


Edukacja

Nadleśnictwo prowadzi edukację leśną, której celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Obserwowana w ostatnich latach silna presja społeczeństwa, ukierunkowana na wypoczynek czynny sprzyja prowadzeniu edukacji ekologicznej. Za priorytetowe zadanie uznano w Nadleśnictwie szerzenie wiedzy leśnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Poza edukacją prowadzoną na ścieżkach przyrodniczych Nadleśnictwo organizuje różnego rodzaju formy zajęć edukacyjnych: spotkania z leśnikiem w szkołach, akcje okolicznościowe, konkursy.

Nadleśnictwo wspólnie z Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej organizuje cyklicznie konkurs plastyczny dla dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działalności Nadleśnictwa organizowany jest konkurs wiedzy o ochronie przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.