Edukacja on-line

W ciągu ostatniego półtora roku, sytuacja wymusiła zaprzestanie prowadzenia tradycyjnych zajęć edukacyjnych również w nadleśnictwach.

Leśne żywioły - konkurs

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Niezbędne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Jakie stwarzają szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las?